Moderní-Dějiny.sk

Dejiny susedov – vyšehradské krajiny vo vzájomných pohľadoch a perspektívach

Uverejnené: 30.5.2015, Aktualizované: 30.5.2015 16:03
Rubrika(y): Aktuality

Súbor výukových materiálov, 12 štúdií historikov a 28 praktických pracovných listov pre učiteľov a žiakov je výstupom trojročného projektu PANTu, podporeného strategickým grantom Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF). Autormi vybraných kapitol z moderných dejín vyšehradských krajín sú historici, metodici a učitelia z Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska.

Dejiny susedov – vyšehradské krajiny  vo vzájomných pohľadoch a perspektívach

Cieľom autorov projektu bolo predovšetkým vytvoriť modernú, atraktívnu a ľahko dostupnú sadu materiálov pre výuku dejín vyšehradských zemí 20. storočia zameranú na vybrané obdobia s dôrazom na ich spoločné i rozdielne rysy a rovnako na odlišné pohľady z rôznych strán hranice. Autorský tím využil špecifické odborné a metodické skúsenosti i národné odlišnosti každej krajiny.

Jednotlivé materiály mapujú rôzne historické udalosti či fenomény a boli od začiatku vytvárané pre tri stanovené tematické okruhy. Tie boli zvolené tak, aby nereflektovali len politické, často neosobné "veľké dejiny", ale aby zároveň ponúkali osobnú existenciálnu perspektívu človeka v dramatickej dejinnej dobe či situácii. Zmienené tri tematické okruhy po vzájomných konzultáciách vymedzili autori zo všetkých zemí hneď v začiatkoch projektu a nazvali ich takto: Cudzincom vo vlastnej zemi? / Človek vo vojne a vojna v človeku. / Aká je cena mojej slobody? Prvý okruh zahŕňa historický vývoj a postavenie menšín v jednotlivých krajinách, tému migrácie či nacionalizmu, druhý prináša materiály k stavu jednotlivých krajín za vojny, osudom obyvateľov, holocaustu, odboju či povstaniam proti okupačným silám a tretí okruh reflektuje život ľudí v totalitnom komunistickom štáte, strety medzi režimom a opozíciou, pôsobenie propagandy a boj za slobodnú budúcnosť.

Štyridsať novovytvorených materiálov bolo preložených do češtiny, slovenčiny, poľštiny a maďarčiny. Všetky sú dostupné na výukovom DVD, ktoré je v súčasnosti distribuované vo všetkých štyroch krajinách V4, a tiež v štvorjazyčnom webovom prostredí. Unikátne národné webové mutácie portálu Moderní dějiny.cz majú vlastnú štruktúru a doménu, sú dostupné zo samostatnej adresy www.modern-history.eu. Všetky weby ponúkajú výukové materiály pre učiteľov a žiakov štyroch  vyšehradských krajín.

Štúdie v slovenčine nájdete TU a pracovné listy v slovenčine TU

Štúdie v poľštine nájdete TU a pracovné listy v poľštine TU

Štúdie v maďarčine nájdete TU a pracovné listy v maďarčine TU

Materiály v češtine sú dostupné na portáli Moderní dějiny.cz.

Veríme, že projekt posilní porozumenie medzi mladými ľuďmi vyšehradských krajín formou poznania dôležitých období dejín 20. storočia pohľadom nielen vlastných historických skúseností, ale rovnako aj očami blízkych susedov.

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT