Moderní-Dějiny.sk

Najlepšie projekty učiteľov – multiplikátorov v oblasti vzdelávania o holokauste

Uverejnené: 16.5.2011, Aktualizované: 8.11.2012 18:48
Rubrika(y): Aktuality

Publikácia Najlepšie projekty učiteľov – multiplikátorov v oblasti vzdelávania o holokauste vychádza pri príležitosti malého výročia. Pred piatimi rokmi, v novembri 2005, vzniklo občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH).

Najlepšie projekty učiteľov – multiplikátorov v oblasti vzdelávania o holokauste

Svojimi zámermi, cieľmi a aktivitami nadviazalo na dobré skúsenosti a celkovú koncepciu rovnomenného projektu, ktorý od roku 1999 spoločne realizovali Nadácia Milana Šimečku a Židovská náboženská obec v Bratislave. 

Cieľom DSH je realizácia výskumov, zhromažďovanie dokumentov týkajúcich sa holokaustu, vzdelávanie – šírenie poznatkov o tomto historickom období, ako aj o židovskej minorite na Slovensku, jej mieste v slovenskej spoločnosti v 20. a 21. storočí a o fenoménoch súvisiacich s touto problematikou (antisemitizmus, popieranie holokaustu, xenofóbia, intolerancia a rasizmus). DSH koordinuje, odborne vedie a realizuje výskumné, vzdelávacie, kultúrne a spoločenské spomienkové podujatia, popularizačnú a publikačnú činnosť určenú odbornej i laickej verejnosti. Spolupracuje pritom so štátnymi, aj mimovládnymi organizáciami a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí, ktoré majú rovnaké ciele.
Aktivity DSH je možné rozdeliť do troch základných oblastí: výskum a dokumentácia obdobia holokaustu, vzdelávanie a pripomínanie historických udalostí počas holokaustu ako preventívny nástroj v boji proti prejavom diskriminácie v našej spoločnosti.

Naše vzdelávacie projekty podporuje od samého začiatku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – finančne i morálne. Našou snahou bolo vniesť do vzdelávania o holokauste na Slovensku systém, kontinuitu a európsky kontext. Výsledkom je v súčasnosti trojstupňové vzdelávanie: 

1. stupeň – základný tvoria semináre pre učiteľov stredných škôl, ktorí boli našou prioritnou cieľovou skupinou. Poskytovali hlavné údaje o holokauste na Slovensku, jeho priebehu a špecifikách, predstavovali učiteľom rôznorodé dobové dokumenty a ich využitie, metodické prístupy a spôsoby práce s mladými ľuďmi.

2. stupeň – rozširujúci predstavujú semináre, ktoré pre slovenských učiteľov poskytujú odborníci vzdelávacieho centra Památníku geta v Terezíne, v Českej republike. Využívajúc jazykovú blízkosť umožňujeme učiteľom zo Slovenska absolvovať intenzívne vzdelávanie prinášajúce nové vedomosti o reáliách v Protektoráte Čechy a Morava, o praktických skúsenostiach a metódach práce českých kolegov. 

Editorka: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.   
Jazyková korektúra: PhDr. Ingrid Kostovská
Anglický preklad: Mgr. Daniela Richterová
Grafika: Mgr. Jozef Baus
Tlač: REPROGRAFIA s. r. o
Vydalo: © DOKUMENTAČNÉ STREDISKO HOLOKAUSTU 2011

DOKUMENTAČNÉ STREDISKO HOLOKAUSTU
Panenská 4, 811 03 Bratislava
tel.: 00421 2 5413 1810
mobil: 00421 918 477 984
e-mail: office@holokaust.sk, dsh@holokaust.sk

Prílohy

pdf
Typ súboru: *.pdf | Veľkosť: 3,84 MB | Stiahnuť súbor ...

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT