Moderní-Dějiny.sk

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Uverejnené: 28.11.2011, Aktualizované: 8.11.2012 18:27
Rubrika(y): Dejiny Česka

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Československa, kedy domáci politici a verejnosť neboli dostatočne informovaní o udalostiach na medzinárodnej scéne. Boli totiž doposiaľ odrezaní od svetového diania v dôsledku situácie na sklonku I. svetovej vojny.

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Projekt "Dějiny sousedů aneb vlastní cestou společnými križovatkami" bol podporený z prostriedkov International Visegrad Fund (no. 21020021).

 


Návrat českých delegátov zo Švajčiarska


Československý štát bude republikou. – Od Dohody nevzali Češi za hranicami ani halier. – Pôžička Národnej slobody vo výške jednej miliardy.

Významná schôdza Národného výboru.

Praha, 5/11. 1918 (Č.t.k.) Národný výbor konal dnes počas celého popoludnia plenárnu schôdzu za predsedníctvo miestopredsedu A. Švehly. Na začiatku schôdze bola po referáte prof. Engliša jednomyseľne a za potlesku schválená pôžička národnej slobody vo výške jednej miliardy korún.
Po referáte doktora Meissnera bol prijatý návrh na udelenie amnestie osobám civilným. Amnestia bude vyhlásená v piatok 8. novembra.
Po referáte A. Švehlu bola schválená osnova zákona o zriadení ústavu pre ľudovú výživu. Prof. dr. Engliš potom podal správu o pomeroch na Morave a prof. Vlček o situácii na Slovensku. Dr. Rašín referoval o politickej situácii. Po správe posl. Udržala z branného výboru bol prijatý zákon, ktorým sa stanoví text prísahy Československého vojska. Potom bolo schválené nariadenie o komisii demobilizačnej a komisii kožnej.
O 8. hod. večer sa na schôdzu dostavili delegáti zo Švajčiarska a boli uvítaní búrlivým jasotom. Za silného pohnutia referoval dr. Kramář o výsledku českej práce za hranicami, po ňom hovorili Klofáč, Haberman, Staněk, Kalina, dr. Šámal a dr. Preiss. Všetky tieto správy vyvolali ohromné vzrušenie a najhlbší dojem. Celé zhromaždenie sa skláňalo pred gigantickou prácou, ktorú vykonali za hranicami v neutešených pomeroch naši českí ľudia a české légie. Štát československý bude republikou a české meno má za hranicami tak skvelý zvuk, že o tom tu ešte nemáme ani žiadne predstavy. S nevýslovnou hrdosťou mohli švajčiarsky delegáti konštatovať, že naši skvelí spolupracovníci za hranicami nevzali od štvordohody ani halier, že všetko to obrovské dielo, na ktoré dnes hľadí celý svet, vykonali s vlastnými nepatrnými prostriedkami, často za najťažšieho osobného strádania. Miestopredseda A. Švehla poďakoval z hĺbky duše delegátom za ich podrobnú správu, ktorá zanechala u všetkých prítomných členov Národného výboru nezabudnuteľný dojem.

Privítanie v Prahe
Správa o tom, že delegáti prichádzajú zo Švajčiarska do Prahy, vyvolala v Prahe obrovský rozruch. Už v skorých poludňajších hodinách sa začali kopiť davy pred Wilsonovou stanicou. Okolo piatej hodiny sa zhromaždilo asi 200.000 hláv na Václavskom námestí, Sadové třídě a pri stanici. V staničnom vestibule očakávali príjazd civilní i vojenskí hodnostári, okrem toho najbližší príbuzní delegátov pani Kramářová, pani Benešová atď. Sokolovia na nástupišti vytvorili špalier. O pol šiestej prišiel na stanicu vlak. Lokomotíva bola ozdobená čečinou, prápormi, nápismi: „Nech žije republika“ atď. Zo salónneho vlaku vystúpili za nepopísateľného jasotu, dr. Kramář, Klofáč, Haberman, Kalina, Staněk, dr. Pneifes, dr. Šámal a riad. Svoboda. Davy jasali.

Reč dr. Kramáře
Keď bol dr. Kramář oficiálne uvítaný a vystúpil zo stanice, bol prinútený, aj keď chorý, ujať sa slova. V podstate prehovoril takto:
„Prinášam vám vrelé pozdravy tých, ktorí pre nás za hranicami trpeli a pracovali. My s radosťou sa vraciame domov, keďže vám môžme povedať, že naše sny a túžba budú úplne splnené. Málokedy mal niektorý národ toľko úprimných priateľov ako má náš český národ teraz. Vykúpil ich ťažkým strádaním a bezpríkladnou obetavosťou tých, ktorí preňho za hranicami pracovali. Ale to čo vykonali, je niečo, načo všetci potomkovia po nás budú hrdí, a hrdí právom. My budeme slobodnou národnou republikou. U náš všetci budeme štastní a spoločne si povieme, že sme šťastní, že sme sa toho dožili. To bude našou silou proti všetkým, ktorí by chceli útočiť na našu slobodu. To bude márne. Naša sloboda bude naším klenotom, ktorý si český národ nedá nikdy vyrvať. My sme trpeli dosť, ale teraz chceme ťažiť, budovať, chceme vystrojiť slobodu krásnu a plnú. To je to, čo odkazujem vám naši drahí a tešíme sa, až budeme môcť privinúť ich v náruči a povedať, ako úžasne, nevýslovne ich máme radi. A tak skončím vrelým prianím, aby sme odôvodnili nádej všetkých, ktorí dnes sprevádzajú tvorenie českého štátu s takými sympatiami. Môžem vám povedať, že vďaka našim légiam pri ich nevýslovnej obetavosti, vďaka tým, ktorí sú za hranicami, vďaka Masarykovi, vďaka Benešovi a všetkým, ktorí sú s nimi, máme v celom svete také postavenie, že sa nám o ňom ani nesnívalo. Máme len jednu povinnosť, ale tú veľkú povinnosť, aby sme svojich priateľov nesklamali. Čo sme dnes videli od hraníc českých, tú úprimnú radosť nášho ľudu, ktorý tak dojemne a úprimne nás vítal, to všetko bolo úžasne dojemné, ale na druhej strane nemáme vrelšieho priania, aby sme tak ako sme dokázali všetci za jedného bojovať, dokázali tiež všetci za jedného spoločne pracovať. A keď to dokážeme, niet moci sveta, ktorá by nás zdolala. Budeme tým národom, ako to povedal najlepší Wilsonov priateľ Heron, ktorý bude skutočným útočiskom skutočnej demokracie a úplnej spravodlivosti. A tejto veľkej budúcnosti volám dnes všetkým, keď sme dorazili zase do matičky Prahy, úprimné a srdečné Na zdar, Na zdar a Sláva Wilsonovi.“

Slávny vjazd do Prahy
Po reči dr. Kramáře sa sprievod pohol a uberal sa k pomníku sv. Václava. Tu oslovil davy predseda Českého zväzu, posl. Staněk, ktorý odovzdával pozdravy legionárov, dočasnej vlády, Masaryka atď. Povedal: „Sľúbili sme našim osloboditeľom, že budú rozhodovať o všetkom, čo sa má stať. Pozdravuje vás Anglicko, Francúzsko a Amerika, ku ktorým pristúpili sme ako slobodný a voľný národ, ako občania ľudovej republiky.“ Po Staňkovi prehovoril posl. Klofáč, ktorý povedal, že keby sa náš národ ukázal v tejto dobe malým, stratil by sympatie spojencov. Dnes sa o nás hovorí ako o najväčšom národe na svete. Dokážem pre národ umierať, ale nikoho nepodvedieme. Ako posledný prehovoril posl. Haberman. Naši spojenci nám sľúbili najväčšiu podporu vojenskú, hospodársku a aprovizačnú. Otázka, aký má byť náš štát, bola rozhodnutá českými légiami, českou vládou a tiež nami jednomyseľne.
Musí to byť a bude to slobodná demokratická republika československá. Vašim menom sme odovzdali horúce pozdravy legionárom, netušiac čo ste doma vykonali, prehlásili sme, že navždy sa národ český s Habsburgovcami rozchádza. Naši priatelia v Amerike majú len jedno prianie, aby naša československá republika bola srdcom Európy.
Po týchto rečiach za zvukov hudby a neutíchajúceho jasotu sa davy uberali do Obecného domu. Jazda od Múzea do Obecného domu trvala jednu hodinu.

 

Súvisiace články

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT