Moderní-Dějiny.sk

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Uverejnené: 19.9.2015, Aktualizované: 19.9.2015 12:58
Rubrika(y): Európa a svet
Autor: Jan Zajíc

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlastného národa, historické hodnoty, vojenské úspechy, imperiálnu minulosť, ekonomické dôvody ap.

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Tento materiál vznikol v rámci projektu „Moderné dejiny do škôl“, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu ČR.

Čitateľ má možnosť zoznámiť sa tiež s humorným či karikaturistickým poňatím plagátov, rovnako tak s plagátmi výrazne symbolickými, výtvarne na tej najvyššej umeleckej úrovni.

Prezentácia…
- nie je členená na kapitoly, ale rieši danou problematiku v navzájom sa prelínajúcich tematických celkoch,
- snaží sa naznačiť, aké boli počas štyroch rokov krvavých bojov prvej svetovej vojny hlavné typy plagátov a ako sa snažili na prijímateľov pôsobiť,
- rozsahom odpovedá zhruba dvom vyučovacím hodinám,
- zaoberá sa plagátmi britskými, francúzskymi, americkými, ruskými, nemeckými a inými,
- obsahuje viac než 60 rôznych plagátov.

Preklad: Beáta Barlová

Súvisiace články

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT