Moderní-Dějiny.sk

Publikace Pětačtyřicátý také pro zájemce na Slovensku!

Uverejnené: 7.5.2015, Aktualizované: 24.3.2017 13:11
Autor: (red)

Edice Moderní dějiny přichází s novou metodickou řadou, která vychází vstříc sílící poptávce učitelů i široké veřejnosti po ucelených kompletech materiálů zaměřených na konkrétní historické mezníky či fenomény moderní historie. První publikace této řady se věnuje přelomovému roku 1945 a můžete si ji zakoupit i na Slovensku! Pro zájemce za Slovenska jsme dohodli distribuci s našimi přáteli zobčanského sdružení Nenápadní hrdinovia.

Publikace Pětačtyřicátý také pro zájemce na Slovensku!

Studie, eseje, metodické materiály a prameny k událostem dramatického roku 1945. První publikace nové metodické ediční řady Moderních dějin - v českém prostředí nový a moderní pomocník pro studenty, učitele a širokou veřejnost!

Novinku z metodické Edice Moderní dějiny v ceně 10 Euro si můžete mailem objednat zde:
Mgr. František Neupauer, PhD.
neupauer@november89.eu

Letos uplyne sedmdesát let od konce II. světové války, připomínáme si osvobození Československa od nacistické okupace a přemýšlíme o podobě poválečného znovuzrození našeho státu. Právě z tohoto důvodu připravil PANT premiérovou publikaci nové ediční řady k tomuto zlomovému mezníku dějin národních, evropských i světových.

Publikace „Pětačtyřicátý“ otevírá téma v českém prostředí dlouhou dobu tabuizované, v posledních letech ovšem stále intenzivněji diskutované. Spojnicí většiny textů je zásadní otázka, zda události konce války a bezprostřední měsíce po osvobození znamenaly jen příchod vytoužené svobody, nebo zároveň předznamenávaly začátek nové nesvobody a byly předehrou plíživé sovětizace a proměny Československa v totalitní stát.

První publikace nové metodické ediční řady Moderních dějin vychází vstříc sílící poptávce učitelů a široké veřejnosti po ucelených kompletech materiálů, které by přehledně nabízely osvětlení konkrétních historických mezníků či fenoménů moderní historie.Co konkrétně tedy v nové publikaci najdete?

V úvodní části především výchozí texty renomovaných historiků Jiřího Pernese, Víta Smetany a Tomáše Jakla, kteří na základě současného stavu historického výzkumu hutně a výstižně popisují základní události konce II. světové války, Pražské povstání, operace spojeneckých armád na našem území, erupci poválečného násilí, odsun Němců či konstituování „nového“ Československa, zasazují je do širšího kontextu a odhalují mýty s těmito událostmi po desetiletí spojované.

Inspirativní eseje publicistů Adama Drdy, Macieje Ruczaje a Jana Urbana nabízejí pronikavé interpretace a hodnocení samotného pojmu či fenoménu „osvobození“. Tradiční české černobílé a adorační pojetí, vycházející ze čtyřiceti let ideologických kampaní a propagandou umocněných stereotypů, je podrobeno věcné kritice a konfrontováno s naprosto odlišným pohledem našich polských sousedů.

Nechybí zde pochopitelně praktické materiály, založené na práci s dobovými prameny, opatřené úkoly či návrhy pracovních aktivit, které mohou učitelé z publikace přímo kopírovat pro své žáky do vyučovací hodiny. Tvůrčí materiály, jejichž autory jsou dlouholetí učitelé a didaktici, jsou vytvořeny tak, aby byly pro žáky i zájemce o historii zajímavé, přitažlivé, aby rozvíjely jejich tvůrčí schopnosti i přirozenou touhu po objevování neznámého. Měly by je vést k analýze, nalézání řešení, formulování vlastních názorů a pátrání po souvislostech.

Podstatný prostor je v naší publikaci věnován bohatému a reprezentativnímu souboru dobových pramenů – oficiálním dokumentům, dennímu tisku, fotografiím, obrazům či vzpomínkám pamětníků. Podařilo se nám získat prameny z renomovaných archivů i soukromých sbírek.

Pokud se naše publikace setká s pozitivním ohlasem, bude to povzbuzením pro vydávání dalších titulů nové metodické ediční řady. V tomto roce bychom chtěli vydat ještě další dva podobné komplety, následující chceme věnovat genocidám 20. století.

Zakoupením této publikace zároveň podpoříte provoz portálu Moderní dějiny.cz a aktivity Občanského sdružení PANT.

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT