Moderní-Dějiny.sk

Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru

Uverejnené: 24.7.2011, Aktualizované: 8.11.2012 18:48
Rubrika(y): Dejiny Česka

Text analyzuje korene a utváranie československej zahraničnej akcie za I. svetovej vojny, sleduje vývoj predstáv o podobe československej štátnosti po porážke a rozbití Rakúsko-Uhorska, v medzinárodnom kontexte rekapituluje základné udalosti, ktoré k vytvoreniu ČSR viedli.

Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru

Projekt "Dejiny susedov alebo vlastnou cestou spoločnými križovatkami" bol podporený z prostriedkov International Visegrad Fund (no. 21020021).

 


Základné body:
- zhrnutie zásadných premien, ktoré priniesla Európe I. svetová vojna
- česká politika pred vojnou - nie "proti Rakúsku", ale "o Rakúsko",  tj o podiel na moci, o politické a hospodárske pozície
- s vypuknutím vojny sa rúca predvojnová predstava národnostne spravodlivej mnohonárodnostnej cisárskej ríše ako domove a ochrancovi stredoeurópskych národov
- prvotné predstavy o postavení českého národa v prípade porážky a rozbitia Rakúsko-Uhorska
- Kramářov tajný projekt Slovanskej ríše na čele s cárom
- Masarykova politická koncepcia samostatného československého štátu vychádzala z pozícií, ktorým sa neskôr hovorilo "čechoslovakistické"
- predstavy o demokratizácii Európy a prestavbe celej oblasti medzi Nemeckom a Ruskom ako vyústení vojny
- vyhlásenie exilovej akcie za samostatný československý štát, jej ciele a exilové politické orgány
- krajanské spolky - spočiatku jediná reálna sila, o ktorú sa mohol Masaryk oprieť
- snaha o vytvorenie československého vojska, ktoré by na frontoch bojovalo v rámci dohodových armád, ale pod vlastnými zástavami
- "Rota Nazdar" a "Česká družina"
- nasadenie čs. légií v Rusku ako cenný argument zahraničného odboja pri rokovaniach s dohodovými veľmocami
- kongres potlačovaných národov rakúsko-uhorských v Ríme
- 14. októbra 1918 E. Beneš ohlasuje nótou dohodovým štátom ustanovenie dočasnej československej vlády
- Wilsonova nóta a Washingtonská deklarácia
- politické zjednotenie medzi emigráciou a domácou politikou v Ženeve
- nový československý štát bude republikou, nemal byť budovaný na troskách rakúskeho štátu, ale mal sa z neho vydeliť a politicky, právne, sociálne, administratívne na neho nadviazať
- 28. októbra večer vydal Národný výbor prvý zákon československého štátu
- prevod moci do rúk národných výborov v celom vnútrozemí Čiech a Moravy
- Martinská deklarácia
- pozvanie na konferenciu víťazných štátov konajúcich vo Versailles - ČSR patrí patrí medzi štáty víťazné
- rokovania o hraniciach Československej republiky a rokovania finančné
- národnostná štruktúra Československa

Docent PhDr. Jan Galandauer, DrSc.
(narodený r. 1936 v Brne)
absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej. Špecializuje sa na české dejiny a dejiny habsburskej ríše od polovice 19. storočia do r. 1918 so zvláštnym zameraním na biografie.

Najvýznamnejšie práce:
Bohumír Šmeral 1880–1914 (1981), Vznik Československej republiky 1918 (1988), T. G. Masaryk a vznik ČSR (1988), Osud trůnu habsburského (1982, 1983, 1986, slovensky 1987), František Ferdinand d’Este (1993),    Karel I. (1998, 2004), 2. 7. 1917 – bitva u Zborova (2002) aď.
Autor mnohých článkov, štúdií a statí doma i v zahraničí.

Prílohy

pdf
Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru
Typ súboru: *.pdf | Veľkosť: 0,11 MB | Stiahnuť súbor ...

Súvisiace články

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT