Moderní-Dějiny.sk

Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Uverejnené: 1.6.2011, Aktualizované: 8.11.2012 18:48
Rubrika(y): Dejiny Slovenska

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym pomerom v Slovenskej republike v období rokov 1939-1945, ktorá síce vznikla a vyvíjala sa ako samostatný štát, ale viac-menej v tieni Hitlera a v priestore ovládanom a kontrolovanom Nemeckom. Prvá časť prezentácie je venovaná vnútornej , zahraničnej politike, hospodárstvu a riešeniu tzv. židovskej otázky, druhá časť sa zameriava na formovanie zahraničného a domáceho odboja na Slovensku, vznik a priebeh Povstania a oslobodenie ČSR.

Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Projekt "Dejiny susedov aneb vlastnou cestou spoločnými križovatkami" bol podporený z prostriedkov International Visegrad Fund (no. 21020021).


Obsah:


1. Vznik Slovenskej republiky a jej závislosť na Nemecku.
2. Zmluva o ochrannom pomere a Ústava SR.
3. Hospodárstvo SR.
4. Hlinkova slovenská ľudová strana a jej politický monopol.
5. Účasť Slovákov vo vojne.
6. Židovský kódex a tragédia slovenských Židov.
7. Protifašistický odboj – zahraničný, domáci, komunistický, občiansky.
8. Česi a Slováci na bojiskách 2. svetovej vojny na strane Spojencov.
9. Zjednotenie odboja – Vianočná dohoda.
10. Plány na vznik Slovenského národného povstania – 2 varianty.
11. Začiatok a priebeh Povstania.
12. Pád Banskej Bystrice, ústup do hôr, represálie Nemcov.
13. Oslobodenie Slovenska a význam SNP.

Prílohy

ppt
Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP
Typ súboru: *.ppt | Veľkosť: 7,62 MB | Stiahnuť súbor ...

Súvisiace články

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT