Moderní-Dějiny.sk

Vznik Československa

Uverejnené: 28.11.2011, Aktualizované: 8.11.2012 18:27
Rubrika(y): Dejiny Česka

Stručná výkladová prezentácia pojednává o kryštalizácii boja za samostatné Československo. Je založená na štúdii Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru, ktorej autorom je doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

Vznik Československa

Projekt "Dejiny susedov alebo vlastnou cestou spoločnými križovatkami" bol podporený z prostriedkov International Visegrad Fund (no. 21020021).

 

Základné body:
1. I. svetová vojna (1914-1918)
2. Česká politika pred vojnou
3. Jedine plány dvoch poslancov počítali s rozpadom Rakúsko-Uhorska
4. Zahraničný odboj
5. Krajanské spolky v zahraničí
6. Vytvorenie československého vojska - vo Francúzsku, Rusku a Taliansku
7. Konflikt s boľševikmi
8. Legionári vo vojne
9. Diplomatické uznanie zo strany Dohody
10. Vyhlásenie nezávislosti
11. 28. október 1918
12. Deklaratórne pripojenie Slovákov
13.Vyjednávanie o hranici
14.Prehľad národností ČSR
 

Prílohy

ppt
Vznik Československa
Typ súboru: *.ppt | Veľkosť: 12,15 MB | Stiahnuť súbor ...

Súvisiace články

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT