Moderní-Dějiny.sk

Vznik samostatného Maďarska

Uverejnené: 28.11.2011, Aktualizované: 8.11.2012 18:27
Rubrika(y): Dejiny Maďarska

Prezentácia sa zaoberá politickou a hospodárskou situáciou v Maďarsku v rokoch 1918–1920. Právny predchodca krajiny bol zakladajúcim členom Rakúsko – Uhorskej monarchie, ale prvá svetová vojna ju rozdrvila na kúsky. Po vojenskej porážke nasledoval hospodársky kolaps, potom po občianskej a bolševistickej revolúcie sa krajina dostala pod okupáciu.

Vznik samostatného Maďarska

Projekt "Dejiny susedov alebo vlastnou cestou spoločnými križovatkami" bol podporený z prostriedkov International Visegrad Fund (no. 21020021).

 

Ako každá porazená krajina, aj Maďarsko muselo podpísať trianonský mierový diktát, jeho následky cítiť až dodnes. Maďarské kráľovstvo – vyhlásené r. 1920 – vzniklo ako suverénny štát, kde kvôli absencií královskej osoby Miklós Horthy sa stal guvernérom a vodcom krajiny. Prvá časť prezentácie sa zaoberá svetovou vojnou a vojenským zlyhaním krajiny, druhá sa zameriava na príčiny a priebeh občianskej a bolševistickej revolúcie. V tretej, záverečnej časti prezentácie sa môžeme oboznámiť okupáciou krajiny, dôsledkami trianonského mierového diktátu a zrodením Horthyovského režimu.

Obsah:
1. Národy Monarchie v roku1914
2. Koniec prvej svetovej vojny a jej dôsledky pre obyvateľstvo
3. Oživenie politického života
4. Astrová revolúcia
5. Vznik ľudovej republiky v Maďarsku
6. Mihály Károlyi je ministerským predsedom
7. Vojnová situácia v Maďarsku a Karol IV.
8. Do popredia sa dostáva MSK
9. Maďarská republika rád
10. Maďarská Červená armáda
11. Anarchia po porážke Červenej armády
12. Horthy sa stáva guvernérom Maďarska
13. Prevraty Karola IV.
14. Trianonský mierový diktát
15. Začiatok Bethlenovej vlády
 

Prílohy

ppt
Vznik samostatného Maďarska
Typ súboru: *.ppt | Veľkosť: 27,08 MB | Stiahnuť súbor ...

Súvisiace články

_Zaujímavé odkazy

Post BellumAnna Franková17. november 1989Huszadik SzázadTerror Háza MúzeumDokumentačné stredisko holokaustuKonfederácia politických väzňovÚstav pamäti národaVojenský historický ústav
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT