Moderní-Dějiny.sk

Petr Šimíček

Petr Šimíček

Stredoškolský učiteľ dejepisu na Gymnáziu Oľgy Havlovej v Ostrave-Porube. Od polovice 90. rokov pripravuje a riadi študentské semináre na tému „Holocaust-zlyhanie ľudskosti“ a „Československý ľudovo-demokratický režim v realite 50. rokov“. Organizátor stredoškolských študentských konferencií na GOH a spoluautor knihy "Spoločne dejinami". Člen pracovnej skupiny MŠMT pre výučbu dejepisu. Je miestopredsedom Občianskeho združenia PANT. Kontaktná osoba pre správu rubrík Prezentácie, Historici učiteľom, Pramene.

Články tohto autora


Dejiny susedov – vyšehradské krajiny vo vzájomných pohľadoch a perspektívach

Aktualizované: 30.5.2015 16:03 | Rubrika: Aktuality
Dejiny susedov – vyšehradské krajiny  vo vzájomných pohľadoch a perspektívach

Súbor výukových materiálov, 12 štúdií historikov a 28 praktických pracovných listov pre učiteľov a žiakov je výstupom trojročného projektu PANTu, podporeného strategickým grantom Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF). Autormi vybraných kapitol z moderných dejín vyšehradských krajín sú historici, metodici a učitelia z Českej republiky, ...

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej štúdii „Aká je cena mojej slobody?“ slovenský historik Miroslav Londák z Historického ústavu Slovenskej akadémi...

Československo-poľský spor vo svetle prameňov (1918-1920)

Aktualizované: 10.5.2015 13:21 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Československo-poľský spor vo svetle prameňov (1918-1920)

Rozpad habsburskej monarchie postavil českých a poľských politikov pred otázku, ako by malo byť Těšínsko rozdelené medzi oba nové nástupnícke štáty. Súbor pracovných listov ponúka niekoľko úloh, ktoré žiakom na základe práce s dobovými  textovými či ikonickými prameňmi pomôžu "těšínsku otázku", jej riešenie i dnešné dozvuky pochopiť.

Prežitok okupácie – koniec Pražskej jari

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka
Prežitok okupácie – koniec Pražskej jari

Súbor pracovných listov obsahuje dobové pramene (texty, fotografie a karikatúry) z Československa roku 1968. Žiaci pomocou otázok a úloh môžu pátrať po činoch, gestách, akciách, ktorými obyvatelia okupovanej zeme reagovali na vojenský vpád "bratských" krajín v prvých dňoch po tomto akte bezprecedentného porušenia medzinárodného práva.

Z kázne Jerzyho Popiełuszka - pracovný list

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Poľska
Z kázne Jerzyho Popiełuszka - pracovný list

Pracovný list k biografickej výukovej prezentácii Jerzy Popiełuszko - kňaz Solidarity. Obsahuje citáciu z Popiełuszkovej kázne z 31. októbra 1982 a pracovné otázky k textu pre žiakov.

ŽELEZNÁ OPONA - pracovný list k cyklu Abeceda komunistických zločinov

Aktualizované: 4.9.2014 22:32 | Rubrika: Dejiny Česka
ŽELEZNÁ OPONA - pracovný list k cyklu Abeceda komunistických zločinov

Pracovný list pre učiteľov je súčasťou sady 26 metodických materiálov, ktoré je možné využiť ako nadväzujúcu aktivitu k projekcii série krátkych dokumentárnych filmov z cyklu Abeceda komunistických zločinov. Cyklus bol spoločným projektom Občianskeho združenia PANT a mediálnej skupiny MAFRA v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných r...

Pittsburská dohoda (31. 5. 1918)

Aktualizované: 8.11.2012 18:41 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Pittsburská dohoda (31. 5. 1918)

Politická dohoda, ktorú 31. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s Tomášom G. Masarykom. Text dokumentu sformuloval v rámci svojej návštevy USA T.G. Masaryk.

Cesta k rozbitiu ČSR v roku 1938

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Cesta k rozbitiu ČSR v roku 1938

Výkladová prezentácia popisujúca dramatické politické udalosti jari a leta roku 1938, ktoré vo svojom dôsledku viedli k Mníchovskej konferencii. Sú v nej použité dobové fotografie, fotokópie prameňov, citácie a mapy.

_s podporou

Visegrad Fund
Viac ...

_úvodník

Ponuka spolupráce pre učiteľov z krajín V4
Vážení kolegovia, učitelia ze Slovenska!

Ponúkame Vám možnosť publikovať Vaše metodické materiály (výukové prezentácie, komentované pramene atď.) na tomto portálu. Veľmi radi by sme nadviazali širšiu spoluprácu medzi učiteľmi dejepisu všetkých vyšegrádskych krajín a vytvorili tak priestor pre vzájomnú inšpiráciu.


V prípade záujmu posielajte svoje príspevky ve slovenčine na e-mail: petr.simicek@moderni-dejiny.cz alebo jiri.sovadina@moderni-dejiny.cz

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!


_Najnovšie články

24.3.

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia r...
19.9.

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuj...
30.5.

Dejiny susedov – vyšehradské krajiny vo vzájomných pohľadoch a perspektívach

Súbor výukových materiálov, 12 štúdií historikov a 28 praktických pracovných listov pre učiteľov a žiakov je v...
7.5.

Publikace Pětačtyřicátý také pro zájemce na Slovensku!

Edice Moderní dějiny přichází s novou metodickou řadou, která vychází vstříc sílící poptávce učitelů i široké ...
4.5.

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historick...

_Najčítanejšie články

20.12.

2. svetová vojna 1939-1941

Prezentácia zachytáva obdobie tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny, od podpísania Paktu o neútočení a násle...
20.12.

2. svetová vojna 1941-1943

Výuková prezentácia nadväzuje na predchádzajúcu prezentáciu o období 2. svetovej vojny. Táto zachytáva udalost...
20.3.

1. svetová vojna

Prezentácia opisuje situáciu v Európe pred 1. svetovou vojnou, sleduje zámery jednotlivých štátov, cestu k prv...
1.6.

Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym pomerom v Slovenskej republike v období rokov 1939-1945, kto...
24.7.

Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru

Text analyzuje korene a utváranie československej zahraničnej akcie za I. svetovej vojny, sleduje vývoj predst...
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT