Moderní-Dějiny.sk

Jiří Sovadina

Jiří Sovadina

Stredoškolský učiteľ dejepisu na Gymnáziu Oľgy Havlovej v Ostrave-Porube. Pripravuje a riadi študentské semináre na témy "Medzinárodné vzťahy v období studenej vojny" a „Konfliktné oblasti Ázie“. Organizátor stredoškolských študentských konferencií na GOH a spoluautor knihy "Spoločne dejinami". Je členom Občianskeho združenia PANT.  Šéfredaktor a kontaktná osoba pre správu rubrík Práve sa deje, Pramene.

Články tohto autora


Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Maďarska, Dejiny Slovenska
Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Pracovné listy ponúkajú úryvky článkov z denníka Komunistickej strany Československa Rudé právo. Pomocou ich interpretácie môžu žiaci vypátrať, ako československá propaganda vysvetľovala čitateľom protesty a revolúciu v Maďarsku. Zároveň vedú k zamysleniu, prečo nedošlo v roku 1956 k povstaniu tiež v Československu.

Reflexia protestov v Poznani 1956 v československej tlači

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Reflexia protestov v Poznani 1956 v československej tlači

Praktické metodické materiály pre workshop zameraný na prácu s dobovými fotografiami a článkami z denníka Komunistickej strany Československa Rudé právo, ktorých analýza pomôže žiakom pochopiť, ako československá propaganda vtedajším čitateľom vysvetľovala protirežimové protesty v susednom Poľsku.

Pohľady na „divoký odsun“ v Československu

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka
Pohľady na „divoký odsun“ v Československu

Praktické metodické materiály pre workshop zameraný na prácu s rôznymi typmi prameňov k problematike povojnového násilia na Nemcoch v Československu v lete v roku 1945. Nechýbajú interpretácie fotografie a písomných prameňov  a tiež úloha sformulovať text na pamätnú dosku obetiam povojnového násilia.

Živá pochodeň - Ryszard Siwiec

Aktualizované: 6.9.2014 08:41 | Rubrika: Dejiny Poľska
Živá pochodeň - Ryszard Siwiec

Táto výuková prezentácia bola pripravená k výročiu hrdinského činu Poliaka Ryszarda Siwca, ktorý sa 8. septembra 1968 upálil na protest proti totalitným praktikám komunistov a invázii do Československa. Prezentácia sa venuje motívom upálenia, obsahuje citácie z posolstva Ryszarda Siwca a ponúka otázky k úvahám. Súčasťou prezentácie je pra...

Odplata v Československu

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Česka
Odplata v Československu

Súbor pracovných listov k téme povojnovej odplaty. Prvá časť sa zameriava na prácu s dobovými fotografiami. Časť druhá je venovaná odsunu Nemcov z Československa. Na základe krátkych úryvkov historiografických textov a spomienok pamätníkov sa dá pomocou analytických otázok odkrývať problematika odsunu.

Úryvky z posolstva Ryszarda Siwca

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Poľska
Úryvky z posolstva Ryszarda Siwca

Pracovný list, ktorý je súčasťou výukovej prezentácie Živá pochodeň - Riszard Siwiec, obsahuje úryvky z prepisu magnetofónového záznamu posolstva Ryszarda Siwca. Silne emotívny a apelatívny text, ktorý je obžalobou totalitných praktík a reakciou na okupáciu Československa v roku 1968 obsahuje niekoľko interpretačných otázok pre žiakov.

Vianočná dohoda (25. 12. 1943)

Aktualizované: 28.8.2014 16:19 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Vianočná dohoda (25. 12. 1943)

Počas roka 1943 už bolo nadovšetko jasné, že pokiaľ chce mať odboj na Slovensku výraznejšie úspechy, musia sa zložky rezistencie zjednotiť. Komunistický odboj a členovia odboja naklonení čs. vláde v Londýne sa museli dohodnúť na spoločnom postupe boja proti fašistickým silám. Najdôležitejším krokom v tomto smere bol vznik ilegálnej Sloven...

Bitka o Afriku

Aktualizované: 8.11.2012 18:48 | Rubrika: Európa a svet
Bitka o Afriku

Túto prezentáciu sme sa rozhodli vložiť ako pomôcku pre objasnenie príčin prvej svetovej vojny. Rýchla kolonizácia afrického kontinentu sa na prelome 19. a 20. storočia stala ventilom uvoľňujúcim napätie v medzinárodných vzťahoch európskych veľmocí.

Kórejská vojna 1950-53

Aktualizované: 8.11.2012 18:47 | Rubrika: Európa a svet
Kórejská vojna 1950-53

Výkladová prezentácia venovaná vojne v Kórei v rokoch 1950 - 1953 môže pomôcť učiteľom pri výučbe obdobia studenej vojny. Prezentácia popisuje príčiny konfliktu, vznik KĽDR a Kórejskej republiky, priebeh vojnových akcií a medzinárodné súvislosti konfliktu (OSN, Truman, Stalin, Mao Ce-tung).

Martinská deklarácia (30. 10. 1918)

Aktualizované: 8.11.2012 18:42 | Rubrika: Dejiny Slovenska
 Martinská deklarácia (30. 10. 1918)

Martinská deklarace, název pro Deklaraci slovenského národa, která byla přijata na zasedání Slovenské národní rady 30. 10. 1918 v Turčianském sv. Martině. Žádala právo na sebeurčení pro Slováky a vyjádřila vůli slovenského lidu žít ve společném státě s českým národem.

Veľký teror 1937-1938

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Európa a svet
Veľký teror 1937-1938

Výkladová prezentácia venovaná obdobiu veľkého teroru počas Stalinovej vlády v rokoch 1937/1938. S využitím spomienok pamätníkov z knihy O. Figese "Šeptem" a citácií z archívnych prameňov odkrývame priebeh masových čistiek (procesy s funkcionármi a tzv. masové operácie) od doby zatknutia cez krátke vyšetrovanie k popravám. Vybrané texty t...

_s podporou

Visegrad Fund
Viac ...

_úvodník

Ponuka spolupráce pre učiteľov z krajín V4
Vážení kolegovia, učitelia ze Slovenska!

Ponúkame Vám možnosť publikovať Vaše metodické materiály (výukové prezentácie, komentované pramene atď.) na tomto portálu. Veľmi radi by sme nadviazali širšiu spoluprácu medzi učiteľmi dejepisu všetkých vyšegrádskych krajín a vytvorili tak priestor pre vzájomnú inšpiráciu.


V prípade záujmu posielajte svoje príspevky ve slovenčine na e-mail: petr.simicek@moderni-dejiny.cz alebo jiri.sovadina@moderni-dejiny.cz

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!


_Najnovšie články

24.3.

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia r...
19.9.

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuj...
30.5.

Dejiny susedov – vyšehradské krajiny vo vzájomných pohľadoch a perspektívach

Súbor výukových materiálov, 12 štúdií historikov a 28 praktických pracovných listov pre učiteľov a žiakov je v...
7.5.

Publikace Pětačtyřicátý také pro zájemce na Slovensku!

Edice Moderní dějiny přichází s novou metodickou řadou, která vychází vstříc sílící poptávce učitelů i široké ...
4.5.

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historick...

_Najčítanejšie články

20.12.

2. svetová vojna 1939-1941

Prezentácia zachytáva obdobie tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny, od podpísania Paktu o neútočení a násle...
20.12.

2. svetová vojna 1941-1943

Výuková prezentácia nadväzuje na predchádzajúcu prezentáciu o období 2. svetovej vojny. Táto zachytáva udalost...
20.3.

1. svetová vojna

Prezentácia opisuje situáciu v Európe pred 1. svetovou vojnou, sleduje zámery jednotlivých štátov, cestu k prv...
1.6.

Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym pomerom v Slovenskej republike v období rokov 1939-1945, kto...
24.7.

Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru

Text analyzuje korene a utváranie československej zahraničnej akcie za I. svetovej vojny, sleduje vývoj predst...
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT