Moderní-Dějiny.sk

Marcel Mahdal

Články tohto autora


Poľsko ako útočisko utečencov z Protektorátu

Aktualizované: 10.5.2015 13:24 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Poľsko ako útočisko utečencov z Protektorátu

Po zániku druhej československej republiky a okupácii zvyšku českých zemí Veľkonemeckou ríšou 15. marca 1938 začali do Poľska utekať československí občania s cieľom zúčastniť sa v zahraničí boja za znovuobnovenie Československa. Pracovné listy ponúkajú  otázky a úlohy k dvom svedectvám pamätníkom a prácu s mapami.

Vznik Československa - analýza historických prameňov

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Vznik Československa - analýza historických prameňov

Pracovný list ponúka žiakom a študentom možnosť pracovať s českými prameňmi k zániku Rakúska-Uhorska a vzniku Československa. Ide o analýzu a interpretáciu novinového článku a propagačného plagátu vyzývajúceho Čechov a Slovákov v USA k vstupu do československých légií.

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Československa, kedy domáci politici a verejnosť neboli dostatočne informovaní o udalostiach na medzinárodnej scéne. Boli...

Vznik Československa

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentácia pojednává o kryštalizácii boja za samostatné Československo. Je založená na štúdii Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru, ktorej autorom je doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

_s podporou

Visegrad Fund
Viac ...

_úvodník

Ponuka spolupráce pre učiteľov z krajín V4
Vážení kolegovia, učitelia ze Slovenska!

Ponúkame Vám možnosť publikovať Vaše metodické materiály (výukové prezentácie, komentované pramene atď.) na tomto portálu. Veľmi radi by sme nadviazali širšiu spoluprácu medzi učiteľmi dejepisu všetkých vyšegrádskych krajín a vytvorili tak priestor pre vzájomnú inšpiráciu.


V prípade záujmu posielajte svoje príspevky ve slovenčine na e-mail: petr.simicek@moderni-dejiny.cz alebo jiri.sovadina@moderni-dejiny.cz

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!


_Najnovšie články

24.3.

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia r...
19.9.

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuj...
30.5.

Dejiny susedov – vyšehradské krajiny vo vzájomných pohľadoch a perspektívach

Súbor výukových materiálov, 12 štúdií historikov a 28 praktických pracovných listov pre učiteľov a žiakov je v...
7.5.

Publikace Pětačtyřicátý také pro zájemce na Slovensku!

Edice Moderní dějiny přichází s novou metodickou řadou, která vychází vstříc sílící poptávce učitelů i široké ...
4.5.

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historick...

_Najčítanejšie články

20.12.

2. svetová vojna 1939-1941

Prezentácia zachytáva obdobie tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny, od podpísania Paktu o neútočení a násle...
20.12.

2. svetová vojna 1941-1943

Výuková prezentácia nadväzuje na predchádzajúcu prezentáciu o období 2. svetovej vojny. Táto zachytáva udalost...
20.3.

1. svetová vojna

Prezentácia opisuje situáciu v Európe pred 1. svetovou vojnou, sleduje zámery jednotlivých štátov, cestu k prv...
1.6.

Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym pomerom v Slovenskej republike v období rokov 1939-1945, kto...
24.7.

Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru

Text analyzuje korene a utváranie československej zahraničnej akcie za I. svetovej vojny, sleduje vývoj predst...
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT