Moderní-Dějiny.sk

Beáta Barlová

Beáta Barlová

Vyštudovala slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Niekoľko rokov učila na základnej škole, v súčasnosti pôsobí ako učiteľka dejepisu na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. So svojimi žiakmi sa rada zapája do rôznych projektov a súťaží. Na hodinách využíva moderné vyučovacie prostriedky, prezentácie, internet.

Články tohto autora


Aká je cena mojej slobody - komunistické režimy strednej Európy

Aktualizované: 10.5.2015 13:24 | Rubrika: Európa a svet
Aká je cena mojej slobody - komunistické režimy strednej Európy

Dva pracovné listy dopĺňajú texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody? Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu štyroch krajín a sú publikované na našom portáli .  Autorka, slovenská učiteľka dejepisu, v nich ponúka konkrétne úlohy pre žiakov - prácu s dobovými textami, denníkom, fotografiou i karikatúrami k zlomovým udalostia...

Nie je sloboda ako sloboda

Aktualizované: 10.5.2015 13:15 | Rubrika: Dejiny Slovenska, Dejiny Česka
Nie je sloboda ako sloboda

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody? Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, slovenská učiteľka dejepisu, v nich ponúka  prácu pre žiakov - prácu s dobovými textami, fotografiami,  anekdotami k zásadným momentom ohrozenia slobody v Československu v rokoch ...

Povstalci a oslavy SNP ako predmet oficiálneho pripomínania protifašistického odboja

Aktualizované: 10.5.2015 13:19 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Povstalci a oslavy SNP ako predmet oficiálneho pripomínania protifašistického odboja

Dva pracovné listy dopĺňajú texty historikov na tému Človek vo vojne a vojna v človeku. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autori, slovenskí učitelia dejepisu, v nich ponúkajú konkrétne úlohy pre prácu s dobovými textami, fotografiami a karikatúrami k problematike interpretácií a oslavovania SNP...

2. svetová vojna 1943-1945

Aktualizované: 4.9.2014 22:34 | Rubrika: Európa a svet
2. svetová vojna 1943-1945

Tretia časť výukovej prezentácie zachytáva obdobie druhej svetovej vojny od roku 1943 do ukončenia vojny . Stručne opisuje niektoré udalosti od roku 1943 – bitku pri Sokolove, Kursku, postup Sovietskej armády a dobytie Nemecka. Zároveň si všíma i prevzatie iniciatívy zo strany Spojencov, ich vylodenie na Sicílii a v Normandii, snahu o ods...

Sovietizácia v Československu

Aktualizované: 4.9.2014 22:34 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Sovietizácia v Československu

Prezentácia je venovaná obdobiu rokov 1948-1960 v Československu, kedy dochádza ku napodobňovaniu sovietskeho spôsobu života v politike, kultúre a ďalších oblastiach aj v ČSR. Všíma si základné zákony a postupy v spoločnosti, ktorými si KSČ upevňovala svoju moc . Poukazuje na krutosť socialistického režimu, vykonštruované politické proces...

2. svetová vojna 1941-1943

Aktualizované: 8.11.2012 18:26 | Rubrika: Európa a svet
2. svetová vojna 1941-1943

Výuková prezentácia nadväzuje na predchádzajúcu prezentáciu o období 2. svetovej vojny. Táto zachytáva udalosti od prepadnutia ZSSR, boje pred Moskvou, blokádu Leningradu i prepadnutie námornej základne USA Pearl Harbor Japoncami. Všíma si tiež prelomové bitky 2. svetovej vojny v rokoch 1942-1943 - bitku pri Stalingrade, pri Midway a pri ...

2. svetová vojna 1939-1941

Aktualizované: 8.11.2012 11:11 | Rubrika: Európa a svet
2. svetová vojna 1939-1941

Prezentácia zachytáva obdobie tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny, od podpísania Paktu o neútočení a následne 1. etapu 2. svetovej vojny. Všíma si sovietsko – fínsku vojnu, prepadnutie Poľska Nemeckom i Sovietskym zväzom. Popisuje útok Nemecka na Dánsko, Nórsko a Francúzsko i jeho snahu ovládnuť Veľkú Britániu. Prezentácia obsahuje ma...

Proces s katolíckymi biskupmi na Slovensku

Aktualizované: 8.11.2012 18:41 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Proces s katolíckymi biskupmi na Slovensku

Prezentácia je venovaná procesu s katolíckymi biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom, ktorý bol v 50. rokov jedným z najvýznamnejších procesov v povojnovom Československu a svojím charakterom i unikátnym procesom z medzinárodného hľadiska. Poukazuje na obludnosť socialistického režimu, kruté vyšetrovacie metódy a vykonštruovanosť celéh...

Dva pohľady na SNP - analýza historického prameňa

Aktualizované: 8.11.2012 18:32 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Dva pohľady na SNP - analýza historického prameňa

Historické pramene pre žiakov gymnázia k téme Slovenská republika v rokoch 1939-1945, ktoré sú doplnené otázkami a návodom, pomocou ktorých môžu žiaci pracovať. V prvej časti sú pramene týkajúce sa odboja a Slovenského národného povstania, v časti druhej sú pramene týkajúce sa židovskej otázky.

Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Aktualizované: 8.11.2012 18:48 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym pomerom v Slovenskej republike v období rokov 1939-1945, ktorá síce vznikla a vyvíjala sa ako samostatný štát, ale viac-menej v tieni Hitlera a v priestore ovládanom a kontrolovanom Nemeckom. Prvá časť prezentácie je venovaná vnútornej , zahraničnej politike, hospodárstvu a riešeniu tzv. ž...

1. svetová vojna

Aktualizované: 8.11.2012 18:30 | Rubrika: Európa a svet
1. svetová vojna

Prezentácia opisuje situáciu v Európe pred 1. svetovou vojnou, sleduje zámery jednotlivých štátov, cestu k prvej svetovej vojne a jej vypuknutie, priebeh a dôsledky vojny. Udalosti sú zoradené chronologicky a doplnené fotografiami či mapami. Pri niektorých snímkach sú hypertextové odkazy na krátke dokumentárne filmy, ktoré priblížia udalo...

_s podporou

Visegrad Fund
Viac ...

_úvodník

Ponuka spolupráce pre učiteľov z krajín V4
Vážení kolegovia, učitelia ze Slovenska!

Ponúkame Vám možnosť publikovať Vaše metodické materiály (výukové prezentácie, komentované pramene atď.) na tomto portálu. Veľmi radi by sme nadviazali širšiu spoluprácu medzi učiteľmi dejepisu všetkých vyšegrádskych krajín a vytvorili tak priestor pre vzájomnú inšpiráciu.


V prípade záujmu posielajte svoje príspevky ve slovenčine na e-mail: petr.simicek@moderni-dejiny.cz alebo jiri.sovadina@moderni-dejiny.cz

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!


_Najnovšie články

24.3.

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia r...
19.9.

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuj...
30.5.

Dejiny susedov – vyšehradské krajiny vo vzájomných pohľadoch a perspektívach

Súbor výukových materiálov, 12 štúdií historikov a 28 praktických pracovných listov pre učiteľov a žiakov je v...
7.5.

Publikace Pětačtyřicátý také pro zájemce na Slovensku!

Edice Moderní dějiny přichází s novou metodickou řadou, která vychází vstříc sílící poptávce učitelů i široké ...
4.5.

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historick...

_Najčítanejšie články

20.12.

2. svetová vojna 1939-1941

Prezentácia zachytáva obdobie tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny, od podpísania Paktu o neútočení a násle...
20.12.

2. svetová vojna 1941-1943

Výuková prezentácia nadväzuje na predchádzajúcu prezentáciu o období 2. svetovej vojny. Táto zachytáva udalost...
20.3.

1. svetová vojna

Prezentácia opisuje situáciu v Európe pred 1. svetovou vojnou, sleduje zámery jednotlivých štátov, cestu k prv...
1.6.

Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym pomerom v Slovenskej republike v období rokov 1939-1945, kto...
24.7.

Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru

Text analyzuje korene a utváranie československej zahraničnej akcie za I. svetovej vojny, sleduje vývoj predst...
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT