Moderní-Dějiny.sk

VÝUKA

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlastného národa, historické hodnoty, vojenské úspechy, imperiálnu minulosť, ekonomické dôvody ap.

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej štúdii „Aká je cena mojej slobody?“ slovenský historik Miroslav Londák z Historického ústavu Slovenskej akadémi...

Československo-poľský spor vo svetle prameňov (1918-1920)

Aktualizované: 10.5.2015 13:21 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Československo-poľský spor vo svetle prameňov (1918-1920)

Rozpad habsburskej monarchie postavil českých a poľských politikov pred otázku, ako by malo byť Těšínsko rozdelené medzi oba nové nástupnícke štáty. Súbor pracovných listov ponúka niekoľko úloh, ktoré žiakom na základe práce s dobovými  textovými či ikonickými prameňmi pomôžu "těšínsku otázku", jej riešenie i dnešné dozvuky pochopiť.

Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Maďarska, Dejiny Slovenska
Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Pracovné listy ponúkajú úryvky článkov z denníka Komunistickej strany Československa Rudé právo. Pomocou ich interpretácie môžu žiaci vypátrať, ako československá propaganda vysvetľovala čitateľom protesty a revolúciu v Maďarsku. Zároveň vedú k zamysleniu, prečo nedošlo v roku 1956 k povstaniu tiež v Československu.

Reflexia protestov v Poznani 1956 v československej tlači

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Reflexia protestov v Poznani 1956 v československej tlači

Praktické metodické materiály pre workshop zameraný na prácu s dobovými fotografiami a článkami z denníka Komunistickej strany Československa Rudé právo, ktorých analýza pomôže žiakom pochopiť, ako československá propaganda vtedajším čitateľom vysvetľovala protirežimové protesty v susednom Poľsku.

Pohľady na „divoký odsun“ v Československu

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka
Pohľady na „divoký odsun“ v Československu

Praktické metodické materiály pre workshop zameraný na prácu s rôznymi typmi prameňov k problematike povojnového násilia na Nemcoch v Československu v lete v roku 1945. Nechýbajú interpretácie fotografie a písomných prameňov  a tiež úloha sformulovať text na pamätnú dosku obetiam povojnového násilia.

Poľsko ako útočisko utečencov z Protektorátu

Aktualizované: 10.5.2015 13:24 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Poľsko ako útočisko utečencov z Protektorátu

Po zániku druhej československej republiky a okupácii zvyšku českých zemí Veľkonemeckou ríšou 15. marca 1938 začali do Poľska utekať československí občania s cieľom zúčastniť sa v zahraničí boja za znovuobnovenie Československa. Pracovné listy ponúkajú  otázky a úlohy k dvom svedectvám pamätníkom a prácu s mapami.

Prežitok okupácie – koniec Pražskej jari

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka
Prežitok okupácie – koniec Pražskej jari

Súbor pracovných listov obsahuje dobové pramene (texty, fotografie a karikatúry) z Československa roku 1968. Žiaci pomocou otázok a úloh môžu pátrať po činoch, gestách, akciách, ktorými obyvatelia okupovanej zeme reagovali na vojenský vpád "bratských" krajín v prvých dňoch po tomto akte bezprecedentného porušenia medzinárodného práva.

Nie je sloboda ako sloboda

Aktualizované: 10.5.2015 13:15 | Rubrika: Dejiny Slovenska, Dejiny Česka
Nie je sloboda ako sloboda

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody? Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, slovenská učiteľka dejepisu, v nich ponúka  prácu pre žiakov - prácu s dobovými textami, fotografiami,  anekdotami k zásadným momentom ohrozenia slobody v Československu v rokoch ...

Cudzincom vo vlastnej zemi - Slováci, Česi, Maďari, Židia a Nemci

Aktualizované: 10.5.2015 13:14 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cudzincom vo vlastnej zemi - Slováci, Česi, Maďari, Židia a Nemci

Dva pracovné listy dopĺňajú texty historikov na tému Cudzincom vo vlastnej zemi. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu štyroch krajín a sú publikované na našom portáli . Autor, slovenský učiteľ dejepisu, v nich ponúka konkrétne úlohy pre žiakov - prácu s dobovými texty, mapami, fotografiami i karikatúrami k problematike národa a men...

Povstalci a oslavy SNP ako predmet oficiálneho pripomínania protifašistického odboja

Aktualizované: 10.5.2015 13:19 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Povstalci a oslavy SNP ako predmet oficiálneho pripomínania protifašistického odboja

Dva pracovné listy dopĺňajú texty historikov na tému Človek vo vojne a vojna v človeku. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autori, slovenskí učitelia dejepisu, v nich ponúkajú konkrétne úlohy pre prácu s dobovými textami, fotografiami a karikatúrami k problematike interpretácií a oslavovania SNP...

Cena mojej slobody - Ryszard Siwiec a Jan Palach

Aktualizované: 10.5.2015 13:14 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Cena mojej slobody - Ryszard Siwiec a Jan Palach

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody?, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu v ňom ponúka  konkrétne úlohy založené na prácu s dobovými fotografiami a textami k sebaupáleniu  Ryszarda Siwce a Jana Palacha....

Cena mojej slobody - demokratická opozícia v Poľsku 70.rokoch 20. storočia

Aktualizované: 19.9.2015 12:59 | Rubrika: Dejiny Poľska
Cena mojej slobody - demokratická opozícia v Poľsku 70.rokoch 20. storočia

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody?, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu, v ňom predkladá tri skupiny prameňov a úlohy pre žiakov k téme protirežimových opozičných aktivít v komunistickom Poľsku 70. rokov 20. sto...

Solidarita bojujúca – podzemná pošta z obdobia výnimočného stavu

Aktualizované: 10.5.2015 13:14 | Rubrika: Dejiny Poľska
Solidarita bojujúca – podzemná pošta z obdobia výnimočného stavu

V tomto pracovnom listu jeho autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu, predkladá jedinečný dobový prameň - aršík poľských podzemných poštových známok vydaných 13. decembra 1986 pri príležitosti 5. výročia poľských udalostí roku 1981. Materiál je doplnený  úlohami uľahčujúcimi interpretáciu symbolických posolstiev týchto známok.

Človek vo vojne a vojna v človeku – migrácia Poliakov v rokoch 1939-49

Aktualizované: 30.5.2015 16:04 | Rubrika: Dejiny Poľska
Človek vo vojne a vojna v človeku – migrácia Poliakov v rokoch 1939-49

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Človek vo vojne a vojna v človeku, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu , v ňom predkladá pramene k téme vyhnania, vysídlenia, deportácií a útekov Poliakov počas II. svetovej vojny a po jej skončení....

Cudzí vo vlastnej zemi - Operácia „Visla”

Aktualizované: 10.5.2015 13:13 | Rubrika: Dejiny Poľska
Cudzí vo vlastnej zemi - Operácia „Visla”

Pracovní list doplňuje texty historikov na tému Cudzincom vo vlastnej zemi. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu štyroch krajín a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu, v ňom predkladá pramene  k vysídleniu Ukrajincov z juhovýchodného Poľska v rámci operácie "Visla", doplnené o úlohy a otázk...

Cudzincom vo vlastnej zemi - marec 1968

Aktualizované: 10.5.2015 13:13 | Rubrika: Dejiny Poľska
Cudzincom vo vlastnej zemi - marec 1968

Pracovný list doplňuje texty historikov na tému Cudzincom vo vlastnej zemi. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu štyroch krajín a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu, v ňom predkladá pramene k študentským demonštráciám a "antisionistickej" kampani poľského komunistického režimu v roku 1968...

Cena mojej slobody - Maďarsko a komunistické režimy strednej Európy

Aktualizované: 10.5.2015 13:13 | Rubrika: Dejiny Maďarska, Európa a svet
Cena mojej slobody - Maďarsko a komunistické režimy strednej Európy

Tri pracovné listy doplňujú texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody? Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autori, maďarskí učitelia dejepisu, v nich ponúkajú konkrétne úlohy pre žiakov - prácu s textovými i obrazovými prameňmi k  zlomovým udalostiam a obdobiam maďarských povojnových dej...

Židia v Maďarsku počas II. svetovej vojny

Aktualizované: 10.5.2015 13:17 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Židia v Maďarsku počas II. svetovej vojny

Dva pracovné listy doplňujú texty historikov na tému Človek vo vojne, vojna v človeku. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autor, maďarský učiteľ dejepisu, v nich ponúka konkrétne úlohy pre žiakov - prácu s textovými i obrazovými prameňmi k téme antisemitizmu a postaveniu maďarských Židov počas I...

Trianon a znovupripojenie území k Maďarsku v rokoch 1938-39

Aktualizované: 10.5.2015 13:13 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Trianon a znovupripojenie  území k Maďarsku v rokoch 1938-39

Dva pracovné listy doplňujú texty historikov na tému Cudzincom vo vlastnej zemi. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autor, maďarský učiteľ dejepisu, v nich ponúka konkrétne úlohy pre žiakov - prácu s textovými i obrazovými prameňmi k téme Trianonské zmluvy a znovupripojenie území k Maďarsku v ro...

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT