Moderní-Dějiny.sk

VÝUKA

2. svetová vojna 1941-1943

Aktualizované: 8.11.2012 18:26 | Rubrika: Európa a svet
2. svetová vojna 1941-1943

Výuková prezentácia nadväzuje na predchádzajúcu prezentáciu o období 2. svetovej vojny. Táto zachytáva udalosti od prepadnutia ZSSR, boje pred Moskvou, blokádu Leningradu i prepadnutie námornej základne USA Pearl Harbor Japoncami. Všíma si tiež prelomové bitky 2. svetovej vojny v rokoch 1942-1943 - bitku pri Stalingrade, pri Midway a pri ...

2. svetová vojna 1939-1941

Aktualizované: 8.11.2012 11:11 | Rubrika: Európa a svet
2. svetová vojna 1939-1941

Prezentácia zachytáva obdobie tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny, od podpísania Paktu o neútočení a následne 1. etapu 2. svetovej vojny. Všíma si sovietsko – fínsku vojnu, prepadnutie Poľska Nemeckom i Sovietskym zväzom. Popisuje útok Nemecka na Dánsko, Nórsko a Francúzsko i jeho snahu ovládnuť Veľkú Britániu. Prezentácia obsahuje ma...

ŽELEZNÁ OPONA - pracovný list k cyklu Abeceda komunistických zločinov

Aktualizované: 4.9.2014 22:32 | Rubrika: Dejiny Česka
ŽELEZNÁ OPONA - pracovný list k cyklu Abeceda komunistických zločinov

Pracovný list pre učiteľov je súčasťou sady 26 metodických materiálov, ktoré je možné využiť ako nadväzujúcu aktivitu k projekcii série krátkych dokumentárnych filmov z cyklu Abeceda komunistických zločinov. Cyklus bol spoločným projektom Občianskeho združenia PANT a mediálnej skupiny MAFRA v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných r...

Vznik Československa - analýza historických prameňov

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Vznik Československa - analýza historických prameňov

Pracovný list ponúka žiakom a študentom možnosť pracovať s českými prameňmi k zániku Rakúska-Uhorska a vzniku Československa. Ide o analýzu a interpretáciu novinového článku a propagačného plagátu vyzývajúceho Čechov a Slovákov v USA k vstupu do československých légií.

Pracovné listy k prezentácii o českom národnom povstaní 1945

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Pracovné listy k prezentácii o českom národnom povstaní 1945

Pracovné listy pre žiakov a študentov ponúkajú učiteľom možnosti zopakovania témy. Nájdete tu otázky pre prácu s mapami, karikatúrami a tiež k základným udalostiam dramatických májových dní roku 1945.

Vznik samostatného Maďarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Vznik samostatného Maďarska

Prezentácia sa zaoberá politickou a hospodárskou situáciou v Maďarsku v rokoch 1918–1920. Právny predchodca krajiny bol zakladajúcim členom Rakúsko – Uhorskej monarchie, ale prvá svetová vojna ju rozdrvila na kúsky. Po vojenskej porážke nasledoval hospodársky kolaps, potom po občianskej a bolševistickej revolúcie sa krajina dostala pod ok...

Vznik Československa

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentácia pojednává o kryštalizácii boja za samostatné Československo. Je založená na štúdii Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru, ktorej autorom je doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

Varšavské povstanie

Aktualizované: 4.9.2014 22:23 | Rubrika: Dejiny Poľska
Varšavské povstanie

Varšavské povstanie v roku 1944 bolo jednou z najslávnejších a najdramatickejších udalostí nielen dejín Varšavy, ale celého Poľska. Bolo vrcholným okamžikom mamutej akcie oddielov Zemskej armády – operácie „Búrka“, ktorá od januára do novembra 1944 zachvátila celé Poľsko. Prečítajte si stručnú rekapituláciu udalostí z pera poľských histor...

Úlohy zamerané na prácu s prameňmi k štúdii s názvom 1956 – Víťazstvo jednej porážky?

Aktualizované: 26.2.2014 18:28 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Úlohy zamerané na prácu s prameňmi k štúdii s názvom 1956 – Víťazstvo jednej porážky?

Nasledovný pracovný materiál obsahuje analytické úlohy z didaktiky dejepisu, ktoré vychádzajú z prameňov. Pomáha spracovať kľúčový význam maďarskej revolúcie a boja za slobodu v roku 1956. Podstatu úloh tvoria rôzne primárne pramene (písané, obrazové, oficiálne, neoficiálne), ku ktorým sa pripájajú otázky a úlohy, ktoré treba vyriešiť buď...

Nenápadná osobnosť Jána Eugena Kočiša

Aktualizované: 8.11.2012 18:32 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Nenápadná osobnosť Jána Eugena Kočiša

Jedným z príbehov, ktoré odzneli na konferencii Nenápadní hrdinovia, bol aj osud Mons. Jána Eugena Kočiša, ktorý za komunizmu prešiel rôznymi povolaniami ako napr. kurič, pekár, robotník v mäsopriemysle či na stavbách. Popri tom pôsobil aj ako tajný gréckokatolícky kňaz, za čo bol odsúdený na štyri roky väzenia. Jeho život zaujal študento...

1956 – Víťazstvo jednej porážky?

Aktualizované: 8.11.2012 18:31 | Rubrika: Dejiny Maďarska
1956 – Víťazstvo jednej porážky?

Nasledovná štúdia podáva prehľad udalostí revolúcie a boja za slobodu v Maďarsku v roku 1956 a analyzuje jej vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti. Autor dospieva k názoru, že na jednej strane maďarská revolúcia a boj za slobodu mala silnú podporu spoločnosti, na strane druhej medzinárodný vývoj udalostí v roku 1956 disponoval ...

Dielo Raoula Wallenberga vo svetle novších výskumov

Aktualizované: 26.2.2014 18:28 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Dielo Raoula Wallenberga vo svetle novších výskumov

„Kto zachráni jeden život, zachráni celý svet..." Štúdia Lajosa Vargu T., historika a pedagóga z maďarského Győru je venovaná životu a činnosti švédskeho diplomata Raoula Wallenberga, ktorý počas druhej svetovej vojny masovo zachraňoval Židov v Maďarsku.

Slovenský buržoázny nacionalizmus

Aktualizované: 4.9.2014 22:23 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Slovenský buržoázny nacionalizmus

Cieľom prezentácie je nielen priblížiť proces s buržoáznymi nacionalistami, ale aj priblížiť aktivity a ciele slovenských politikov v odboji, za ktoré sa v 50. rokoch získali označenie, kvôli ktorému boli odsúdení na dlhoročné väzenie. Možno tu nájsť úryvky z dobových dokumentov a v závere námety na úlohy pre študentov pri práci s prezent...

Veľmoci a rozpad Rakúsko–uhorskej monarchie

Aktualizované: 8.11.2012 18:35 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Veľmoci a rozpad Rakúsko–uhorskej monarchie

Vývoj postojov západoeurópskych veľmocí, Ruska a Spojených štátov v otázke budúcnosti Rakúsko–Uhorska a usporiadania v stredo a východoeurópskom, balkánskom priestore – tejto téme sa venuje štúdia známeho maďarského historika Ignáca Romsicsa.

Slovensko v rokoch prvej svetovej vojny a vznik ČSR

Aktualizované: 8.11.2012 18:38 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Slovensko v rokoch prvej svetovej vojny a vznik ČSR

Výuková prezentácia zachytáva dôležité udalosti, ktoré predchádzali vzniku ČSR. Obsahuje charakteristiku udalostí a dokumenty zahraničného odboja, no venuje pozornosť aj vplyvu vojny na slovenskú politiku, aktivitám slovenských politikov a deklaráciám, ktorá vznikli na Slovensku pred vznikom ČSR. Úryvky z historických prameňov dávajú príl...

České národné povstanie v máji 1945

Aktualizované: 8.11.2012 18:38 | Rubrika: Dejiny Česka
České národné povstanie v máji 1945

Štúdia opisuje prípravy a priebeh českého májového povstania v roku 1945, podáva základný prehľad povstaleckých aktivít a bojových operácií spojeneckých armád na českom území s prihliadnutím na dôležitú úlohu Ruskej oslobodeneckej armády. Zhŕňa aj dôsledky českého národného povstania.

Sviečková manifestácia

Aktualizované: 4.9.2014 22:23 | Rubrika: Dejiny Slovenska
 Sviečková manifestácia

Prezentácia je určená pre vyučovanie občianskej náuky, ale môže byť využitá aj pre vyučovanie historických udalostí a moderných dejín Slovenska. Mapuje priebeh, zaoberá sa uvedenou tematikou od začiatku, cez významné udalosti manifestácie, až po jej hodnotenie ako významnej slovenskej aj európskej politicko-historickej udalosti. V druhej ...

Proces s katolíckymi biskupmi na Slovensku

Aktualizované: 8.11.2012 18:41 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Proces s katolíckymi biskupmi na Slovensku

Prezentácia je venovaná procesu s katolíckymi biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom, ktorý bol v 50. rokov jedným z najvýznamnejších procesov v povojnovom Československu a svojím charakterom i unikátnym procesom z medzinárodného hľadiska. Poukazuje na obludnosť socialistického režimu, kruté vyšetrovacie metódy a vykonštruovanosť celéh...

Maďarská a poľská revolúcia 1956

Aktualizované: 8.11.2012 18:41 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Maďarská a poľská revolúcia 1956

Výkladová prezentácia rekapituluje príčiny, priebeh a dôsledky poľských protikomunistických demonštrácií a maďarskej revolúcie v roku 1956. Jej súčasťou sú dobové fotografie, portréty významných politických osobností a rovnako odkazy na literatúru a zdroje k téme.

Vznik Československa a slovenská otázka 1918 - 1920

Aktualizované: 8.11.2012 18:43 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Vznik Československa a slovenská otázka 1918 - 1920

Štúdia prináša základný prehľad o období rozpadu Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR z aspektu postavenia slovenského národa a Slovenska. Načrtáva vývoj postojov slovenskej politickej reprezentácie k myšlienke zrodu Československa. Autor na záver skonštatuje, že predmetné obdobie je dodnes témou, o ktorej je nutné veľa diskutovať.

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT