Moderní-Dějiny.sk

VÝUKA

Politické procesy

Aktualizované: 8.11.2012 18:40 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Politické procesy

Prezentácia opisuje obdobie preberania moci komunistami, komunistický prevrat vo februári 1948 a jeho dôsledky na život v ČS. Zameriava sa na politické procesy, ktoré slúžili k dosiahnutiu cieľa = absolútne ovládnutie spoločnosti a vynútenie poslušnosti. Podrobnejšie pojednáva o procese s tromi slovenskými biskupmi J. Vojtaššákom, P. P. G...

Rozchod Slovákov s Uhorskom a vznik ČSR

Aktualizované: 8.11.2012 18:47 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Rozchod Slovákov s Uhorskom a vznik ČSR

Pracovný materiál ponúka žiakom a študentom možnosť pracovať so slovenskými prameňmi k téme o zániku Rakúska-Uhorska a vzniku Československého štátu nielen výpoveďami známych politikov, ale aj "obyčajných" ľudí z ulice. Spomienky účastníkov týchto udalostí, ich reakcie na súdobé dianie sú doplnené otázkami pre analýzu a interpretáciu.

Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru

Aktualizované: 8.11.2012 18:48 | Rubrika: Dejiny Česka
Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru

Text analyzuje korene a utváranie československej zahraničnej akcie za I. svetovej vojny, sleduje vývoj predstáv o podobe československej štátnosti po porážke a rozbití Rakúsko-Uhorska, v medzinárodnom kontexte rekapituluje základné udalosti, ktoré k vytvoreniu ČSR viedli.

Štát Izrael a arabsko-izraelský konflikt

Aktualizované: 8.11.2012 18:42 | Rubrika: Európa a svet
Štát Izrael a arabsko-izraelský konflikt

Výkladová prezentácia sa zaoberá zrodom moderného sionizmu a procesom, ktorý viedol k vzniku štátu Izrael. Analyzuje počiatky bojov medzi Židmi a Arabmi, vývoj vzťahu Veľkej Británie k židovskému prisťahovalectvu, rekapituluje najdôležitejšie arabsko-izraelské vojenské konfliky od vzniku židovského štátu 1948 až do roku 2009.

Dva pohľady na SNP - analýza historického prameňa

Aktualizované: 8.11.2012 18:32 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Dva pohľady na SNP - analýza historického prameňa

Historické pramene pre žiakov gymnázia k téme Slovenská republika v rokoch 1939-1945, ktoré sú doplnené otázkami a návodom, pomocou ktorých môžu žiaci pracovať. V prvej časti sú pramene týkajúce sa odboja a Slovenského národného povstania, v časti druhej sú pramene týkajúce sa židovskej otázky.

Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Aktualizované: 8.11.2012 18:48 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym pomerom v Slovenskej republike v období rokov 1939-1945, ktorá síce vznikla a vyvíjala sa ako samostatný štát, ale viac-menej v tieni Hitlera a v priestore ovládanom a kontrolovanom Nemeckom. Prvá časť prezentácie je venovaná vnútornej , zahraničnej politike, hospodárstvu a riešeniu tzv. ž...

Bitka o Afriku

Aktualizované: 8.11.2012 18:48 | Rubrika: Európa a svet
Bitka o Afriku

Túto prezentáciu sme sa rozhodli vložiť ako pomôcku pre objasnenie príčin prvej svetovej vojny. Rýchla kolonizácia afrického kontinentu sa na prelome 19. a 20. storočia stala ventilom uvoľňujúcim napätie v medzinárodných vzťahoch európskych veľmocí.

Postoj odstredivých štátov Východného bloku: Juhoslávia a Rumunsko pred okupáciou Československa 1968

Aktualizované: 8.11.2012 18:48 | Rubrika: Dejiny Česka
Postoj odstredivých štátov Východného bloku: Juhoslávia a Rumunsko pred okupáciou Československa 1968

V roku 1968 vrcholil v Československu demokratizačný proces komunistického režimu pod vedením Alexandra Dubčeka. Paralelne s ním sa stupňovalo napätie medzi Československom a ZSSR, čo podnietilo Československo hľadať si spojencov budovania socializmu s ľudskou tvárou v zahraničí.

Kórejská vojna 1950-53

Aktualizované: 8.11.2012 18:47 | Rubrika: Európa a svet
Kórejská vojna 1950-53

Výkladová prezentácia venovaná vojne v Kórei v rokoch 1950 - 1953 môže pomôcť učiteľom pri výučbe obdobia studenej vojny. Prezentácia popisuje príčiny konfliktu, vznik KĽDR a Kórejskej republiky, priebeh vojnových akcií a medzinárodné súvislosti konfliktu (OSN, Truman, Stalin, Mao Ce-tung).

Karibská kríza

Aktualizované: 8.11.2012 18:42 | Rubrika: Európa a svet
Karibská kríza

Výkladová prezentácia objasňujúca príčiny, priebeh a dôsledky karibskej krízy, keď bol svet na pokraji nukleárnej vojny. Nájdete tu portréty všetkých hlavných politických aktérov, dobové fotografie, ukážky z tlače a karikatúry. Sú tu predstavené typy amerických i sovietskych zbraní. Prezentácia je doplnená otázkami a úlohami pre žiakov a ...

Berlínsky múr - symbol rozdelenej Európy

Aktualizované: 8.11.2012 18:29 | Rubrika: Európa a svet
Berlínsky múr - symbol rozdelenej Európy

História Berlínskeho múru na pozadí zásadných udalostí povojnového Nemecka. Ilustratívna prezentácia zachytáva vznik a fungovanie Berlínskeho múru s drobným presahom do doby pred jeho postavením (1944 - 1961) a s krátkym komentárom k zjednoteniu Nemecka po jeho páde. Vhodné pre ZŠ i SŠ.

Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textoch

Aktualizované: 8.11.2012 18:29 | Rubrika: Dejiny Česka
Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textoch

Prinášame vám analytický model, ktorý prostredníctvom karikatúr ako školského historického prameňa umožňuje študentom i učiteľom pracovať s obrazom ako ikonickým textom. Jeho prostredníctvom názorne konkretizujeme kontext politiky appeasementu a jej dôsledkov pre Československo v roku 1938.

1. svetová vojna

Aktualizované: 8.11.2012 18:30 | Rubrika: Európa a svet
1. svetová vojna

Prezentácia opisuje situáciu v Európe pred 1. svetovou vojnou, sleduje zámery jednotlivých štátov, cestu k prvej svetovej vojne a jej vypuknutie, priebeh a dôsledky vojny. Udalosti sú zoradené chronologicky a doplnené fotografiami či mapami. Pri niektorých snímkach sú hypertextové odkazy na krátke dokumentárne filmy, ktoré priblížia udalo...

Veľký teror 1937-1938

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Európa a svet
Veľký teror 1937-1938

Výkladová prezentácia venovaná obdobiu veľkého teroru počas Stalinovej vlády v rokoch 1937/1938. S využitím spomienok pamätníkov z knihy O. Figese "Šeptem" a citácií z archívnych prameňov odkrývame priebeh masových čistiek (procesy s funkcionármi a tzv. masové operácie) od doby zatknutia cez krátke vyšetrovanie k popravám. Vybrané texty t...

Cesta k rozbitiu ČSR v roku 1938

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Cesta k rozbitiu ČSR v roku 1938

Výkladová prezentácia popisujúca dramatické politické udalosti jari a leta roku 1938, ktoré vo svojom dôsledku viedli k Mníchovskej konferencii. Sú v nej použité dobové fotografie, fotokópie prameňov, citácie a mapy.

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT