Moderní-Dějiny.sk

Pracovné listy

Úryvky z posolstva Ryszarda Siwca

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Poľska
Úryvky z posolstva Ryszarda Siwca

Pracovný list, ktorý je súčasťou výukovej prezentácie Živá pochodeň - Riszard Siwiec, obsahuje úryvky z prepisu magnetofónového záznamu posolstva Ryszarda Siwca. Silne emotívny a apelatívny text, ktorý je obžalobou totalitných praktík a reakciou na okupáciu Československa v roku 1968 obsahuje niekoľko interpretačných otázok pre žiakov.

Z kázne Jerzyho Popiełuszka - pracovný list

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Poľska
Z kázne Jerzyho Popiełuszka - pracovný list

Pracovný list k biografickej výukovej prezentácii Jerzy Popiełuszko - kňaz Solidarity. Obsahuje citáciu z Popiełuszkovej kázne z 31. októbra 1982 a pracovné otázky k textu pre žiakov.

ŽELEZNÁ OPONA - pracovný list k cyklu Abeceda komunistických zločinov

Aktualizované: 4.9.2014 22:32 | Rubrika: Dejiny Česka
ŽELEZNÁ OPONA - pracovný list k cyklu Abeceda komunistických zločinov

Pracovný list pre učiteľov je súčasťou sady 26 metodických materiálov, ktoré je možné využiť ako nadväzujúcu aktivitu k projekcii série krátkych dokumentárnych filmov z cyklu Abeceda komunistických zločinov. Cyklus bol spoločným projektom Občianskeho združenia PANT a mediálnej skupiny MAFRA v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných r...

Vznik Československa - analýza historických prameňov

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Vznik Československa - analýza historických prameňov

Pracovný list ponúka žiakom a študentom možnosť pracovať s českými prameňmi k zániku Rakúska-Uhorska a vzniku Československa. Ide o analýzu a interpretáciu novinového článku a propagačného plagátu vyzývajúceho Čechov a Slovákov v USA k vstupu do československých légií.

Pracovné listy k prezentácii o českom národnom povstaní 1945

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Pracovné listy k prezentácii o českom národnom povstaní 1945

Pracovné listy pre žiakov a študentov ponúkajú učiteľom možnosti zopakovania témy. Nájdete tu otázky pre prácu s mapami, karikatúrami a tiež k základným udalostiam dramatických májových dní roku 1945.

Úlohy zamerané na prácu s prameňmi k štúdii s názvom 1956 – Víťazstvo jednej porážky?

Aktualizované: 26.2.2014 18:28 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Úlohy zamerané na prácu s prameňmi k štúdii s názvom 1956 – Víťazstvo jednej porážky?

Nasledovný pracovný materiál obsahuje analytické úlohy z didaktiky dejepisu, ktoré vychádzajú z prameňov. Pomáha spracovať kľúčový význam maďarskej revolúcie a boja za slobodu v roku 1956. Podstatu úloh tvoria rôzne primárne pramene (písané, obrazové, oficiálne, neoficiálne), ku ktorým sa pripájajú otázky a úlohy, ktoré treba vyriešiť buď...

Rozchod Slovákov s Uhorskom a vznik ČSR

Aktualizované: 8.11.2012 18:47 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Rozchod Slovákov s Uhorskom a vznik ČSR

Pracovný materiál ponúka žiakom a študentom možnosť pracovať so slovenskými prameňmi k téme o zániku Rakúska-Uhorska a vzniku Československého štátu nielen výpoveďami známych politikov, ale aj "obyčajných" ľudí z ulice. Spomienky účastníkov týchto udalostí, ich reakcie na súdobé dianie sú doplnené otázkami pre analýzu a interpretáciu.

Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textoch

Aktualizované: 8.11.2012 18:29 | Rubrika: Dejiny Česka
Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textoch

Prinášame vám analytický model, ktorý prostredníctvom karikatúr ako školského historického prameňa umožňuje študentom i učiteľom pracovať s obrazom ako ikonickým textom. Jeho prostredníctvom názorne konkretizujeme kontext politiky appeasementu a jej dôsledkov pre Československo v roku 1938.

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT