Moderní-Dějiny.sk

Dejiny Slovenska

Sovietizácia v Československu

Aktualizované: 4.9.2014 22:34 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Sovietizácia v Československu

Prezentácia je venovaná obdobiu rokov 1948-1960 v Československu, kedy dochádza ku napodobňovaniu sovietskeho spôsobu života v politike, kultúre a ďalších oblastiach aj v ČSR. Všíma si základné zákony a postupy v spoločnosti, ktorými si KSČ upevňovala svoju moc . Poukazuje na krutosť socialistického režimu, vykonštruované politické proces...

Nenápadná osobnosť Jána Eugena Kočiša

Aktualizované: 8.11.2012 18:32 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Nenápadná osobnosť Jána Eugena Kočiša

Jedným z príbehov, ktoré odzneli na konferencii Nenápadní hrdinovia, bol aj osud Mons. Jána Eugena Kočiša, ktorý za komunizmu prešiel rôznymi povolaniami ako napr. kurič, pekár, robotník v mäsopriemysle či na stavbách. Popri tom pôsobil aj ako tajný gréckokatolícky kňaz, za čo bol odsúdený na štyri roky väzenia. Jeho život zaujal študento...

Slovenský buržoázny nacionalizmus

Aktualizované: 4.9.2014 22:23 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Slovenský buržoázny nacionalizmus

Cieľom prezentácie je nielen priblížiť proces s buržoáznymi nacionalistami, ale aj priblížiť aktivity a ciele slovenských politikov v odboji, za ktoré sa v 50. rokoch získali označenie, kvôli ktorému boli odsúdení na dlhoročné väzenie. Možno tu nájsť úryvky z dobových dokumentov a v závere námety na úlohy pre študentov pri práci s prezent...

Slovensko v rokoch prvej svetovej vojny a vznik ČSR

Aktualizované: 8.11.2012 18:38 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Slovensko v rokoch prvej svetovej vojny a vznik ČSR

Výuková prezentácia zachytáva dôležité udalosti, ktoré predchádzali vzniku ČSR. Obsahuje charakteristiku udalostí a dokumenty zahraničného odboja, no venuje pozornosť aj vplyvu vojny na slovenskú politiku, aktivitám slovenských politikov a deklaráciám, ktorá vznikli na Slovensku pred vznikom ČSR. Úryvky z historických prameňov dávajú príl...

Sviečková manifestácia

Aktualizované: 4.9.2014 22:23 | Rubrika: Dejiny Slovenska
 Sviečková manifestácia

Prezentácia je určená pre vyučovanie občianskej náuky, ale môže byť využitá aj pre vyučovanie historických udalostí a moderných dejín Slovenska. Mapuje priebeh, zaoberá sa uvedenou tematikou od začiatku, cez významné udalosti manifestácie, až po jej hodnotenie ako významnej slovenskej aj európskej politicko-historickej udalosti. V druhej ...

Proces s katolíckymi biskupmi na Slovensku

Aktualizované: 8.11.2012 18:41 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Proces s katolíckymi biskupmi na Slovensku

Prezentácia je venovaná procesu s katolíckymi biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom, ktorý bol v 50. rokov jedným z najvýznamnejších procesov v povojnovom Československu a svojím charakterom i unikátnym procesom z medzinárodného hľadiska. Poukazuje na obludnosť socialistického režimu, kruté vyšetrovacie metódy a vykonštruovanosť celéh...

Politické procesy

Aktualizované: 8.11.2012 18:40 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Politické procesy

Prezentácia opisuje obdobie preberania moci komunistami, komunistický prevrat vo februári 1948 a jeho dôsledky na život v ČS. Zameriava sa na politické procesy, ktoré slúžili k dosiahnutiu cieľa = absolútne ovládnutie spoločnosti a vynútenie poslušnosti. Podrobnejšie pojednáva o procese s tromi slovenskými biskupmi J. Vojtaššákom, P. P. G...

Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Aktualizované: 8.11.2012 18:48 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Slovenská republika v rokoch 1939-1945 a SNP

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym pomerom v Slovenskej republike v období rokov 1939-1945, ktorá síce vznikla a vyvíjala sa ako samostatný štát, ale viac-menej v tieni Hitlera a v priestore ovládanom a kontrolovanom Nemeckom. Prvá časť prezentácie je venovaná vnútornej , zahraničnej politike, hospodárstvu a riešeniu tzv. ž...

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT