Moderní-Dějiny.sk

Dejiny Česka

České národné povstanie v roku 1945

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Česka
České národné povstanie v roku 1945

Výuková prezentácia podáva základné informácie k dejinám českého národného povstania v máji roku 1945. Popisuje bojové akcie povstalcov, vlasovcov a spojeneckých armád a dôsledky bojov. Materiál je vhodne doplnený prameňmi a odkazmi na literatúru k téme.

Vznik Československa

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentácia pojednává o kryštalizácii boja za samostatné Československo. Je založená na štúdii Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a nové politické usporiadanie stredoeurópskeho priestoru, ktorej autorom je doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

Cesta k rozbitiu ČSR v roku 1938

Aktualizované: 8.11.2012 18:28 | Rubrika: Dejiny Česka
Cesta k rozbitiu ČSR v roku 1938

Výkladová prezentácia popisujúca dramatické politické udalosti jari a leta roku 1938, ktoré vo svojom dôsledku viedli k Mníchovskej konferencii. Sú v nej použité dobové fotografie, fotokópie prameňov, citácie a mapy.

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT