Moderní-Dějiny.sk

Dejiny Maďarska

Režim jednej strany v Maďarsku

Aktualizované: 8.11.2012 11:09 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Režim jednej strany v Maďarsku

Prezentácia je venovaná politickým a hospodárskym dejinám Maďarska v období 1944 až 1949. Tento štát vznikol a rozvíjal sa ako následnícky štát Maďarského kráľovstva, ktoré rozpadlo počas druhej svetovej vojny. Po vojenskej porážke došlo aj k ekonomickému zrúteniu krajiny, ktorú následne okupovali sovietske vojská. Ako porazená krajina aj...

Hrdinovia slobody - Dejiny Maďarska počas revolúcie v roku 1956

Aktualizované: 26.2.2014 18:29 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Hrdinovia slobody - Dejiny Maďarska počas revolúcie v roku 1956

Prezentácia popisuje predchádzajúce okolnosti, príčiny, najdôležitejšie výsledky a vplyv revolúcie v roku 1956.

Vznik samostatného Maďarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Vznik samostatného Maďarska

Prezentácia sa zaoberá politickou a hospodárskou situáciou v Maďarsku v rokoch 1918–1920. Právny predchodca krajiny bol zakladajúcim členom Rakúsko – Uhorskej monarchie, ale prvá svetová vojna ju rozdrvila na kúsky. Po vojenskej porážke nasledoval hospodársky kolaps, potom po občianskej a bolševistickej revolúcie sa krajina dostala pod ok...

Maďarská a poľská revolúcia 1956

Aktualizované: 8.11.2012 18:41 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Maďarská a poľská revolúcia 1956

Výkladová prezentácia rekapituluje príčiny, priebeh a dôsledky poľských protikomunistických demonštrácií a maďarskej revolúcie v roku 1956. Jej súčasťou sú dobové fotografie, portréty významných politických osobností a rovnako odkazy na literatúru a zdroje k téme.

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT