Moderní-Dějiny.sk

Dejiny Slovenska

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej štúdii „Aká je cena mojej slobody?“ slovenský historik Miroslav Londák z Historického ústavu Slovenskej akadémi...

Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Maďarska, Dejiny Slovenska
Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Pracovné listy ponúkajú úryvky článkov z denníka Komunistickej strany Československa Rudé právo. Pomocou ich interpretácie môžu žiaci vypátrať, ako československá propaganda vysvetľovala čitateľom protesty a revolúciu v Maďarsku. Zároveň vedú k zamysleniu, prečo nedošlo v roku 1956 k povstaniu tiež v Československu.

Nie je sloboda ako sloboda

Aktualizované: 10.5.2015 13:15 | Rubrika: Dejiny Slovenska, Dejiny Česka
Nie je sloboda ako sloboda

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody? Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, slovenská učiteľka dejepisu, v nich ponúka  prácu pre žiakov - prácu s dobovými textami, fotografiami,  anekdotami k zásadným momentom ohrozenia slobody v Československu v rokoch ...

Cudzincom vo vlastnej zemi - Slováci, Česi, Maďari, Židia a Nemci

Aktualizované: 10.5.2015 13:14 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cudzincom vo vlastnej zemi - Slováci, Česi, Maďari, Židia a Nemci

Dva pracovné listy dopĺňajú texty historikov na tému Cudzincom vo vlastnej zemi. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu štyroch krajín a sú publikované na našom portáli . Autor, slovenský učiteľ dejepisu, v nich ponúka konkrétne úlohy pre žiakov - prácu s dobovými texty, mapami, fotografiami i karikatúrami k problematike národa a men...

Povstalci a oslavy SNP ako predmet oficiálneho pripomínania protifašistického odboja

Aktualizované: 10.5.2015 13:19 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Povstalci a oslavy SNP ako predmet oficiálneho pripomínania protifašistického odboja

Dva pracovné listy dopĺňajú texty historikov na tému Človek vo vojne a vojna v človeku. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autori, slovenskí učitelia dejepisu, v nich ponúkajú konkrétne úlohy pre prácu s dobovými textami, fotografiami a karikatúrami k problematike interpretácií a oslavovania SNP...

Rozchod Slovákov s Uhorskom a vznik ČSR

Aktualizované: 8.11.2012 18:47 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Rozchod Slovákov s Uhorskom a vznik ČSR

Pracovný materiál ponúka žiakom a študentom možnosť pracovať so slovenskými prameňmi k téme o zániku Rakúska-Uhorska a vzniku Československého štátu nielen výpoveďami známych politikov, ale aj "obyčajných" ľudí z ulice. Spomienky účastníkov týchto udalostí, ich reakcie na súdobé dianie sú doplnené otázkami pre analýzu a interpretáciu.

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT