Moderní-Dějiny.sk

Dejiny Maďarska

Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Maďarska, Dejiny Slovenska
Maďarské povstanie v roku 1956 v československej tlači

Pracovné listy ponúkajú úryvky článkov z denníka Komunistickej strany Československa Rudé právo. Pomocou ich interpretácie môžu žiaci vypátrať, ako československá propaganda vysvetľovala čitateľom protesty a revolúciu v Maďarsku. Zároveň vedú k zamysleniu, prečo nedošlo v roku 1956 k povstaniu tiež v Československu.

Cena mojej slobody - Maďarsko a komunistické režimy strednej Európy

Aktualizované: 10.5.2015 13:13 | Rubrika: Dejiny Maďarska, Európa a svet
Cena mojej slobody - Maďarsko a komunistické režimy strednej Európy

Tri pracovné listy doplňujú texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody? Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autori, maďarskí učitelia dejepisu, v nich ponúkajú konkrétne úlohy pre žiakov - prácu s textovými i obrazovými prameňmi k  zlomovým udalostiam a obdobiam maďarských povojnových dej...

Židia v Maďarsku počas II. svetovej vojny

Aktualizované: 10.5.2015 13:17 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Židia v Maďarsku počas II. svetovej vojny

Dva pracovné listy doplňujú texty historikov na tému Človek vo vojne, vojna v človeku. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autor, maďarský učiteľ dejepisu, v nich ponúka konkrétne úlohy pre žiakov - prácu s textovými i obrazovými prameňmi k téme antisemitizmu a postaveniu maďarských Židov počas I...

Trianon a znovupripojenie území k Maďarsku v rokoch 1938-39

Aktualizované: 10.5.2015 13:13 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Trianon a znovupripojenie  území k Maďarsku v rokoch 1938-39

Dva pracovné listy doplňujú texty historikov na tému Cudzincom vo vlastnej zemi. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autor, maďarský učiteľ dejepisu, v nich ponúka konkrétne úlohy pre žiakov - prácu s textovými i obrazovými prameňmi k téme Trianonské zmluvy a znovupripojenie území k Maďarsku v ro...

Úlohy zamerané na prácu s prameňmi k štúdii s názvom 1956 – Víťazstvo jednej porážky?

Aktualizované: 26.2.2014 18:28 | Rubrika: Dejiny Maďarska
Úlohy zamerané na prácu s prameňmi k štúdii s názvom 1956 – Víťazstvo jednej porážky?

Nasledovný pracovný materiál obsahuje analytické úlohy z didaktiky dejepisu, ktoré vychádzajú z prameňov. Pomáha spracovať kľúčový význam maďarskej revolúcie a boja za slobodu v roku 1956. Podstatu úloh tvoria rôzne primárne pramene (písané, obrazové, oficiálne, neoficiálne), ku ktorým sa pripájajú otázky a úlohy, ktoré treba vyriešiť buď...

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT