Moderní-Dějiny.sk

Dejiny Poľska

Československo-poľský spor vo svetle prameňov (1918-1920)

Aktualizované: 10.5.2015 13:21 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Československo-poľský spor vo svetle prameňov (1918-1920)

Rozpad habsburskej monarchie postavil českých a poľských politikov pred otázku, ako by malo byť Těšínsko rozdelené medzi oba nové nástupnícke štáty. Súbor pracovných listov ponúka niekoľko úloh, ktoré žiakom na základe práce s dobovými  textovými či ikonickými prameňmi pomôžu "těšínsku otázku", jej riešenie i dnešné dozvuky pochopiť.

Reflexia protestov v Poznani 1956 v československej tlači

Aktualizované: 10.5.2015 13:23 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Reflexia protestov v Poznani 1956 v československej tlači

Praktické metodické materiály pre workshop zameraný na prácu s dobovými fotografiami a článkami z denníka Komunistickej strany Československa Rudé právo, ktorých analýza pomôže žiakom pochopiť, ako československá propaganda vtedajším čitateľom vysvetľovala protirežimové protesty v susednom Poľsku.

Poľsko ako útočisko utečencov z Protektorátu

Aktualizované: 10.5.2015 13:24 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Poľsko ako útočisko utečencov z Protektorátu

Po zániku druhej československej republiky a okupácii zvyšku českých zemí Veľkonemeckou ríšou 15. marca 1938 začali do Poľska utekať československí občania s cieľom zúčastniť sa v zahraničí boja za znovuobnovenie Československa. Pracovné listy ponúkajú  otázky a úlohy k dvom svedectvám pamätníkom a prácu s mapami.

Cena mojej slobody - Ryszard Siwiec a Jan Palach

Aktualizované: 10.5.2015 13:14 | Rubrika: Dejiny Česka, Dejiny Poľska
Cena mojej slobody - Ryszard Siwiec a Jan Palach

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody?, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu v ňom ponúka  konkrétne úlohy založené na prácu s dobovými fotografiami a textami k sebaupáleniu  Ryszarda Siwce a Jana Palacha....

Cena mojej slobody - demokratická opozícia v Poľsku 70.rokoch 20. storočia

Aktualizované: 19.9.2015 12:59 | Rubrika: Dejiny Poľska
Cena mojej slobody - demokratická opozícia v Poľsku 70.rokoch 20. storočia

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Aká je cena mojej slobody?, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu, v ňom predkladá tri skupiny prameňov a úlohy pre žiakov k téme protirežimových opozičných aktivít v komunistickom Poľsku 70. rokov 20. sto...

Solidarita bojujúca – podzemná pošta z obdobia výnimočného stavu

Aktualizované: 10.5.2015 13:14 | Rubrika: Dejiny Poľska
Solidarita bojujúca – podzemná pošta z obdobia výnimočného stavu

V tomto pracovnom listu jeho autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu, predkladá jedinečný dobový prameň - aršík poľských podzemných poštových známok vydaných 13. decembra 1986 pri príležitosti 5. výročia poľských udalostí roku 1981. Materiál je doplnený  úlohami uľahčujúcimi interpretáciu symbolických posolstiev týchto známok.

Človek vo vojne a vojna v človeku – migrácia Poliakov v rokoch 1939-49

Aktualizované: 30.5.2015 16:04 | Rubrika: Dejiny Poľska
Človek vo vojne a vojna v človeku – migrácia Poliakov v rokoch 1939-49

Pracovný list dopĺňa texty historikov na tému Človek vo vojne a vojna v človeku, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu , v ňom predkladá pramene k téme vyhnania, vysídlenia, deportácií a útekov Poliakov počas II. svetovej vojny a po jej skončení....

Cudzí vo vlastnej zemi - Operácia „Visla”

Aktualizované: 10.5.2015 13:13 | Rubrika: Dejiny Poľska
Cudzí vo vlastnej zemi - Operácia „Visla”

Pracovní list doplňuje texty historikov na tému Cudzincom vo vlastnej zemi. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu štyroch krajín a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu, v ňom predkladá pramene  k vysídleniu Ukrajincov z juhovýchodného Poľska v rámci operácie "Visla", doplnené o úlohy a otázk...

Cudzincom vo vlastnej zemi - marec 1968

Aktualizované: 10.5.2015 13:13 | Rubrika: Dejiny Poľska
Cudzincom vo vlastnej zemi - marec 1968

Pracovný list doplňuje texty historikov na tému Cudzincom vo vlastnej zemi. Tie vznikli v rámci medzinárodného projektu štyroch krajín a sú publikované na našom portáli. Autorka, poľská metodička a učiteľka dejepisu, v ňom predkladá pramene k študentským demonštráciám a "antisionistickej" kampani poľského komunistického režimu v roku 1968...

Úryvky z posolstva Ryszarda Siwca

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Poľska
Úryvky z posolstva Ryszarda Siwca

Pracovný list, ktorý je súčasťou výukovej prezentácie Živá pochodeň - Riszard Siwiec, obsahuje úryvky z prepisu magnetofónového záznamu posolstva Ryszarda Siwca. Silne emotívny a apelatívny text, ktorý je obžalobou totalitných praktík a reakciou na okupáciu Československa v roku 1968 obsahuje niekoľko interpretačných otázok pre žiakov.

Z kázne Jerzyho Popiełuszka - pracovný list

Aktualizované: 8.11.2012 11:10 | Rubrika: Dejiny Poľska
Z kázne Jerzyho Popiełuszka - pracovný list

Pracovný list k biografickej výukovej prezentácii Jerzy Popiełuszko - kňaz Solidarity. Obsahuje citáciu z Popiełuszkovej kázne z 31. októbra 1982 a pracovné otázky k textu pre žiakov.

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT