Moderní-Dějiny.sk

Dejiny Slovenska

Vianočná dohoda (25. 12. 1943)

Aktualizované: 28.8.2014 16:19 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Vianočná dohoda (25. 12. 1943)

Počas roka 1943 už bolo nadovšetko jasné, že pokiaľ chce mať odboj na Slovensku výraznejšie úspechy, musia sa zložky rezistencie zjednotiť. Komunistický odboj a členovia odboja naklonení čs. vláde v Londýne sa museli dohodnúť na spoločnom postupe boja proti fašistickým silám. Najdôležitejším krokom v tomto smere bol vznik ilegálnej Sloven...

Pittsburská dohoda (31. 5. 1918)

Aktualizované: 8.11.2012 18:41 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Pittsburská dohoda (31. 5. 1918)

Politická dohoda, ktorú 31. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s Tomášom G. Masarykom. Text dokumentu sformuloval v rámci svojej návštevy USA T.G. Masaryk.

August 68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavu pamäti národa

Aktualizované: 8.11.2012 18:43 | Rubrika: Dejiny Slovenska
August 68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa (ÚPN) vydal pri príležitosti 40. výročia okupácie Československa vojskami piatich krajín Varšavskej zmluvy obrazovú monografiu August ´68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu ústavu pamäti národa zameranú na prezentáciu doposiaľ neznámych autentických ikonografických dokumentov z fo...

Martinská deklarácia (30. 10. 1918)

Aktualizované: 8.11.2012 18:42 | Rubrika: Dejiny Slovenska
 Martinská deklarácia (30. 10. 1918)

Martinská deklarace, název pro Deklaraci slovenského národa, která byla přijata na zasedání Slovenské národní rady 30. 10. 1918 v Turčianském sv. Martině. Žádala právo na sebeurčení pro Slováky a vyjádřila vůli slovenského lidu žít ve společném státě s českým národem.

Vyhlásenie Slovenskej republiky rád (1919)

Aktualizované: 8.11.2012 18:38 | Rubrika: Dejiny Slovenska
 Vyhlásenie Slovenskej republiky rád (1919)

Slovenská republika rád bol štát diktatúry proletariátu na väčšej časti územia východného a južného Slovenska od 16. júna do 7. júla 1919. Bola vytvorená pod vplyvom Maďarskej republiky rád v dobe prechodnej vlny komunistických protestov a revolúcií po Októbrovej revolúcii v Rusku roku 1917 a Prvej svetovej vojne. Bola úplne závislá od Bu...

_spolupráce

Historický ústav SAVInstytut Pamięci NarodowejForum HistoriaeTörténelemtanárok EgyleteNenápadní hrdinoviaPrzystanek Historia
Viac ...

_Aktuality

Web venovaný príbehu slovenského štátu

Aktualizované: 24.3.2017 13:10 | Rubrika: Aktuality
Web venovaný príbehu slovenského štátu

Lab.SNG vytvoril k výstave sen x skutočnosť sprievodnú webstránku, zameranú na historické súvislosti obdobia rokov 1939 - 1945. V štyroch kapitolách predstavuje príbeh slovenského štátu od jeho vzniku až po koniec vojny a vysvetľu...

_Prezentácie

Propaganda počas 1. svetovej vojny

Aktualizované: 19.9.2015 12:58 | Rubrika: Európa a svet
Propaganda počas 1. svetovej vojny

Táto výkladová prezentácia sa snaží podať celkový pohľad na plagátovú tvorbu počas 1. svetovej vojny. Objasňuje jednotlivé obdobia i rôzne motivácie bojujúcich štátov pre tvorbu plagátov - zdôrazňovanie duchovnej nadradenosti vlas...

_Pracovné listy

Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Aktualizované: 10.5.2015 13:22 | Rubrika: Dejiny Slovenska
Cena slobody na pozadí denníkových svedectiev

Súbor pracovných úloh pre žiakov, ktoré sú založené na práci s niekoľkými typmi prameňov, základnými historickými pojmami či charakteristikami. Východiskovým podkladom sú dedkove denníkové zápisky, ktoré publikoval v historickej š...

_Pramene

Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Aktualizované: 8.11.2012 18:27 | Rubrika: Dejiny Česka
Návrat českých delegátov zo Švajčiarska

Správa Ľudových novín o schôdzi Národného výboru konanej 5. novembra, aj o návrate delegácie v čele s K. Kramářom z jednania s E. Benešom v Ženeve. Textový historický prameň popisuje situáciu v Prahe tesne po vyhlásení Českosloven...

 
© All rights reserved 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
The material on this website is intended for educational purposes only.
Občanské sdružení PANT